May 2, 2024

Marlene Blomquist Börjesson

Att arbeta som marknadschef i ett tillväxtbolag: Arbetsuppgifter, utmaningar och lön

I den här artikeln ger vi en beskrivning av rollen som marknadschef i ett tillväxtbolag. Vi fångar upp de viktigaste arbetsuppgifterna som är mångsidiga och sträcker sig över flera områden inom marknadsföring och affärsstrategi. Vi tittar också på de utmaningar som en marknadschef möter i en snabbföränderlig affärsvärld och ger en överblick över den lön man kan förvänta sig i rollen. I artikeln får du en inblick i livet som marknadschef i ett bolag på uppgång.

Vad gör en Head of Marketing?

I ett tillväxtbolag har en marknadschef en viktig roll. Beroende på bolagets struktur och storlek kan marknadschefens position vara bred. Till skillnad från CMO (Chief Marketing Officer) har en Head of Marketing vanligtvis mer operativt ansvar. marknadschefen ansvarar för att utveckla och genomföra effektiva marknadsstrategier, hantera marknadsbudgetar, analysera marknadsdata, och leda marknadsföringsteamet. Rollen handlar om att anpassa strategier till bolagets mål och behov samt identifiera nya marknadsmöjligheter. Genom att vara en skicklig kommunikatör och strateg spelar marknadschefen en nyckelroll i att driva och stödja bolagets tillväxt.

Vilka utmaningar har en Head of Marketing i ett bolag som planerar expansion?

En marknadschef i ett tillväxtbolag behöver hantera snabba förändringar och anpassa strategier efter det. Ofta kämpar växande bolag med begränsade resurser, vilket kräver effektiv hantering av strama budgetar. En annan utmaning är att nå nya målgrupper och marknader och skapa en stark varumärkesposition i en konkurrensutsatt miljö. Rollen som marknadschef i ett bolag på uppgång är därför både stimulerande och utmanande, och kräver en balans mellan strategisk förmåga och operativ skicklighet.

{{cta}}

När ska man rekrytera en Head of Marketing?

En marknadschef bör rekryteras när bolaget når en punkt där dess marknadsföringsbehov ökar, antingen övergripande eller inom ett specifikt område och kräver en professionell ledare. Det kan ske när bolaget växer och behöver utveckla och implementera effektiva marknadsstrategier, hantera en marknadsföringsbudget och leda ett marknadsteam. Denna rekrytering kan exempelvis vara relevant när bolaget strävar efter att stärka sitt varumärke, expandera till nya marknader eller navigera i konkurrensmiljön.

Vilken lön har en Head of Marketing i ett växande bolag?

Lönen för en marknadschef i ett växande bolag kan variera stort, men ligger ofta mellan 50 000 och 80 000 kr/månad. Denna variation beror på faktorer som bolagets storlek, bransch, geografiskt läge, samt individuell erfarenhet och kompetens. I tillväxtbolag kan lönen även innefatta variabla delar som bonusar och aktieoptioner, vilka är kopplade till bolagets och individens prestation.

{{cta-2}}

Ska du rekrytera en Head of Marketing?

EVOLVEFY kan hjälpa dig rekrytera en marknadschef som kan navigera i en innovativ miljö och som har passion för bolag i förändring. Vi är specialister på att rekrytera nyckelpersoner som inte bara har rätt kompetens och erfarenhet, utan också rätt mentalitet och drivkraft. Vi har Sveriges största konsult- och kandidatnätverk med erfarenhet av innovativa tillväxtbolag, scaleup och etablerade bolag under utveckling.

Head of Marketing interim en möjlighet om rekrytering måste vänta

Om ditt bolag inte är redo för en permanent lösning eller om behovet inte är 100%, kan en interimslösning vara ett alternativ. En interim marketing manager kan också vara en lösning tills nyrekryterad är på plats. EVOLVEFY kan erbjuda flexibla interimslösningar med omfattning 20-100%. Är du exempelvis i en tidig scaleup-fas kan vi skräddarsy en konsultlösning och hjälpa ditt bolag med rätt affärsstrategisk kompetens.  

EVOLVEFY hjälper tillväxtbolag och etablerade bolag i förändring att bygga strukturkapital för att realisera sin utveckling. När ett bolag växer förflyttas behovet av förstärkning och rådgivning beroende på vilken fas man befinner sig i. Här ser vi ofta att det går fel och det kan bli väldigt kostsamt. Därför finns vi. Vårt koncept bygger på både långsiktiga och flexibla konsultlösningar. Vi erbjuder tjänster inom Interim Management, Executive Search, Management Consulting och Accounting Services.

Vi hjälper dig med rekryteringen!
Kontakta oss
Nyfiken på nya utmaningar?
Bli konsult
Dela artikeln
Läge att skala upp? Kontakta oss, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er!
Kontakta oss