Skalbar ekonomistyrning för innovativa och växande bolag

När ett bolag ska växa är det viktigt att ha en strategisk partner och rätt ekonomikompetenser som kan bygga upp det strukturella kapitalet och göra bolaget redo för utveckling och tillväxt. Finns inte strukturen på plats kan det hämma tillväxten eller ställa till med stora problem när du minst anar det. Därför finns vi. Vi kan hjälpa dig bygga en finansiell struktur som är skalbar och som också förbereder ditt bolag för internationell expansion.

Ska du etablera dig på nya marknader är det extra viktigt att ha en redovisningsbyrå som inte bara har erfarenhet av innovativa bolag utan också har hög internationell erfarenhet och kompetens. Vi agerar också rådgivare till bolag som har sin ekonomifunktion internt.

Kontakta oss
Management Consulting
"Evolvefy har djup förståelse för sina kunders behov och det underlättar mycket i mina uppdrag och det är spännande att få arbeta med deras innovativa kunder.”
Rikard Östberg
Konsult kapitalanskaffning
Interim Management
"Evolvefy är en proffsig samarbetspartner som möjliggör att jag får jobba med min passion - strategisk förändringsledning. Marlene och jag har haft ett framgångsrikt samarbete!”
Sofie Lärka
HR-Strateg
Interim Management & Accounting Services
"Evolvefy är vår fullskaliga ekonomibyrå och ger oss den flexibilitet som krävs för att realisera våra strategiska planer. Peter är också vår Group CFO och stödjer oss i allt som rör bolagens ekonomi och finansiella frågor."
Niklas Horn Lundberg
VD OptoSweden
Accounting Service & HR strategy
"Evolvefy är en byrå som inte begränsar sig till redovisning utan arbetar beredare, inklusive HR, som ofta hamnar på CFOs bord. Alltid bra bemötande och allt går att lösa!"
Hugo Petit
CFO, XNK
Management Consulting & Accounting Services
"Evolvefy var med när vi startade Obayaty för några år sedan och har hjälpt oss bygga en struktur för tillväxt. Nu har vi lanserat internationellt och med er hamnar inget mellan stolarna!"
Anna Ryott
VD, Obayaty
Interim Management
"Med Evolvefy har jag aldrig känt mig ensam i min interimsroll. Bollplank finns alltid tillgängligt och jag upplever att vi arbetar mot samma mål och det är viktigt för mig!"
Lars Levin
CFO-konsult
Executive Search
"Marlenes professionalism, engagemang och omtanke återspeglar en riktigt bra rekryteringsprocess och långvarig relation"
Louis Bournobuke
Business Controller, Solkompaniet
Management Consulting
"Evolvefy har djup förståelse för sina kunders behov och det underlättar mycket i mina uppdrag och det är spännande att få arbeta med deras innovativa kunder.”
Rikard Östberg
Konsult kapitalanskaffning
Interim Management
"Evolvefy är en proffsig samarbetspartner som möjliggör att jag får jobba med min passion - strategisk förändringsledning. Marlene och jag har haft ett framgångsrikt samarbete!”
Sofie Lärka
HR-Strateg
Interim Management & Accounting Services
"Evolvefy är vår fullskaliga ekonomibyrå och ger oss den flexibilitet som krävs för att realisera våra strategiska planer. Peter är också vår Group CFO och stödjer oss i allt som rör bolagens ekonomi och finansiella frågor."
Niklas Horn Lundberg
VD OptoSweden
Accounting Service & HR strategy
"Evolvefy är en byrå som inte begränsar sig till redovisning utan arbetar beredare, inklusive HR, som ofta hamnar på CFOs bord. Alltid bra bemötande och allt går att lösa!"
Hugo Petit
CFO, XNK
Management Consulting & Accounting Services
"Evolvefy var med när vi startade Obayaty för några år sedan och har hjälpt oss bygga en struktur för tillväxt. Nu har vi lanserat internationellt och med er hamnar inget mellan stolarna!"
Anna Ryott
VD, Obayaty
Executive Search
"Marlenes professionalism, engagemang och omtanke återspeglar en riktigt bra rekryteringsprocess och långvarig relation"
Louis Bournobuke
Business Controller, Solkompaniet
Interim Management
"Med Evolvefy har jag aldrig känt mig ensam i min interimsroll. Bollplank finns alltid tillgängligt och jag upplever att vi arbetar mot samma mål och det är viktigt för mig!"
Lars Levin
CFO-konsult

EVOLVEFYS bidrag som din redovisningsbyrå

Specialister på ekonomistyrning

Våra konsulter har lång erfarenhet av ekonomistyrning i växande bolag och vet vad som behövs inför de olika tillväxtfaserna. Vårt mål är att hjälpa till att prioritera det som är mest affärskritiskt och hjälpa ditt bolag att undvika fallgropar. Våra kunder har därför tillgång till CFO-bevakning och CFO-bollplank.

Erfarenhet av internationell etablering

Planerar du att ta ditt bolag till nästa nivå genom internationell expansion kan vi på EVOLVEFY hjälpa dig. Vi förstår vilka konsekvenser det kan få om man inte förstår kraven och sätter upp rätt rutiner från början. Våra tjänster anpassas därför beroende på vilka marknader som du ska etablera dig på.

Värderar långvariga relationer

Vi vill att det ska vara en positiv upplevelse för dig som kund och dina intressenter att arbeta tillsammans med oss. För att lyckas med det agerar vi framåtlutade och engagerar oss i din tillväxtplan. Vi arbetar helt digitalt och använder oss av de senaste systemen och verktygen på marknaden.

Vi anpassar efter ditt behov

Vårt koncept bygger på att ge dig en fullskalig ekonomifunktion med ett dedikerat Evolvefy-team. Det ger dig möjlighet att vid behov nyttja andra specialistkompetenser som kan behövas på tillväxtresan. I teamet ingår också en dedikerad projektledare som följer upp era affärsstrategiska aktiviteter.

Outsourca din redovisning - Kostnadsfri onboarding

En effektiv onboarding process upplever vi är avgörande för ett framgångsrikt samarbete med våra kunder.

1.

Behovsanalys och tillväxtplan

Initialt gör vi en behovsanalys som synliggör dina förväntningar och ditt bolags befintliga situation. Den visar vad som behöver prioriteras och ligger sedan som grund för vårt samarbete. Processen innehåller 4 steg:

2.

Setup system och effektiva flöden

Vi implementerar effektiva rutiner för att underlätta ditt dagliga arbete och anpassar rapporteringsstrukturen för relevant finansiell uppföljning. För att lyckas har vi de senaste verktygen på marknaden.

3.

Finansiell plan och ekonomihandbok

Vi genomlyser och dokumenterar alla rutiner, system och finansiella processer för att skapa transparens och effektivitet. För att ligga steget före dig som kund har vi aktivt fokus på din finansiella plan.

4.

CFO-bollplank

Våra byråkunder har ständigt CFO-bevakning och våra kunder har tillgång till bollplank. Vid kan också utveckla nya processer samt har kompetens inom bl a Due Diligence och kapitalanskaffning.

Vår Tillväxtanalys bidrar till säker affärsutveckling

Vår Tillväxtanalys förbereder ditt bolag inför nästa utvecklingsfas både finansiellt och affärsstrategiskt. För att lyckas med att realisera tillväxtplanerna är det nödvändigt att synliggöra vad som är mest affärskritiskt på både kort och lång sikt. Vår metodik bygger därför på att genomlysa aktiviteter som är relevanta för varje steg.

Läs mer:

Ekonomistyrningen är en del av vår onboarding

Att vi investera vår tid och resurser i onboarding processen har många fördelar. Vi får en djupgående förståelse för ditt bolags specifika behov och förstår din affärsmodell och marknad. Därtill ger det oss rätt förutsättningar för att kunna skräddarsy lösningar efter dina behov och mål, vilket lägger grunden för ett effektivt samarbete.

Kontakta oss

Chefsrekrytering och ledningskompetens

Att forma en dynamisk ledningsgrupp kan vara avgörande för att främja innovation i ett expansivt bolag. Vi förstår vikten av att ha ledare med olika erfarenheter och färdigheter, vilket bidrar till en mångfald av perspektiv som stärker beslutsprocessen. Vårt uppdrag är att hjälpa dig att rekrytera nyckelpersoner som inte bara har de rätta kompetenserna, utan som också kan bidra till tillväxt och dynamik. Vi gör gärna kravprofilen tillsammans med dig och delar då gärna med oss av våra marknadsinsikter.

Kontakta oss

Customer Relations & New Collaborations