Vi är
Evolvefy

Evolvefy hjälper entreprenörer och företagsledare i växande och etablerade bolag att bygga strukturkapital för att realisera sina planer. När ett företag är under förändring förflyttas behovet av kompetens beroende på vilken fas bolaget befinner sig i. Här ser vi ofta att det går fel och det kan bli väldigt kostsamt. Därför finns vi.

Bild på grundarna till Evolvefy
Kontakta oss
Helping innovative companies evolve. Helping innovative companies evolve.

Vi vill hjälpa våra kunder att hitta rätt från början. Många tar in strategisk kompetens för sent i bolaget och vi gör det möjligt för fler bolag att ta in den tidigare. Att ta in affärsstrategisk kompetens eller accelerera den befintliga kompetensen vid rätt tidpunkt, är avgörande för tillväxt. Är man i början på sin resa kan det räcka med några timmars stöd i veckan, men befinner sig bolaget i scaleup-fasen ökar behovet väldigt snabbt. Har bolaget kommit längre behöver man oftast en permanent lösning eller hyra in en konsult på heltid. Låt oss hjälpa ditt bolag undvika fallgroparna och hitta rätt lösning beroende på ditt företags mognad.

Evolvefy har Sveriges största konsult- och kandidatnätverk med erfarenhet av tillväxtbolag som förstår utmaningarna våra kunder står inför. Det är vi stolta över! För att hjälpa bolaget på sin tillväxtresa bygger vårt koncept på flexibla och skräddarsydda lösningar.

Marlene och Peter lärde känna varandra 2018 och insåg snabbt att dom båda hade en passion för tillväxtbolag och har gjort många tillväxtresor under sina karriärer. Peters långa internationella erfarenhet som CFO och VD tillsammans med Marlenes etablerade nätverk av CFO:er och managementkonsulter, la grunden till att kunna hjälpa företag som behöver rustas för tillväxt.

Efter en tids planering lanserades Evolvefy i början av 2021 trots rådande Corona-pandemi.

Det är inte alla bolag som har råd med lyxen att ha en egen CFO. Många chefer och entreprenörer ligger sömnlösa om nätterna på grund av bristande kontroll och ovissheten om bolagets kassa och finansiella situation. Bolag med ambitiösa planer som saknar en affärsstrategisk CFO kan få problem när man väl börjar växa: Evolvefy vill göra detta möjligt genom att erbjuda flexibla lösningar som är anpassade efter bolagens behov och storlek.

Vi har nu Sveriges största konsult- och kandidatnätverk med erfarenhet av tillväxtbolag som förstår utmaningarna som våra kunder står inför. Det är vi stolta över! Nu ser vi fram emot att växa tillsammans med våra kunder och att hjälpa nya innovativa bolag med deras utmaningar.

Om 5 år är vi det självklara valet för mogna startups, scaleups och tillväxtbolag som har expansiva planer med en internationell ambition. Vi kommer att ha ett bredare kompetensutbud och erbjuda tillväxtkonsulter inom fler områden.

Vi vill se att vår metodik har hjälpt många bolag att undslippa fallgroparna och därmed bidragit till en trygg tillväxt.

kontakt kontakt kontakt
kontakt kontakt kontakt

Evolvefy erbjuder stöd och skräddarsydda lösningar till scaleups, tillväxtbolag och etablerade bolag i förändring. Våra konsulter är erfarna och har omfattande erfarenhet inom sina respektive områden och branscher. Deras djupa förståelse för tillväxtbolag och etablerade bolag under utveckling gör att de snabbt kan hjälpa er att identifiera utmaningar och genomföra effektiva lösningar. Vi hittar rätt match för ert bolag. Vår metodik hjälper er förutse fallgroparna och skapa lönsam utveckling.

Våra konsulter har därför lång erfarenhet från scaleups och expansiva bolag och vet vad som behövs inför de olika tillväxtfaserna, strategiskt som operativt. För att ligga steget före våra kunder bjuder vi in våra konsulter till träffar där vi pratar om högaktuella ämnen som ska bidra till utveckling hos våra kunder.  Läs mer om Interim Management

Bli konsult

Vi har nu Sveriges största kandidatnätverk med erfarenhet av tillväxtbolag som förstår utmaningarna som våra kunder står inför. Det är vi stolta över! Nu ser vi fram emot att växa tillsammans med våra kunder och att hjälpa nya innovativa bolag med deras utmaningar.  I och med den positionen Evolvefy har tagit på marknaden och genom vår kundmålgrupp attraherar vi idag många kandidater till vårt nätverk som matchar i alla tillväxtfaserna. Läs mer om Executive Search

Till karriärsidan
Bild på medarbetare

“Jag har många års erfarenhet som både chef och förändringsledare i tillväxtbolag. De senaste 10 åren har jag byggt upp ett stort CFO och VD nätverk.”

Marlene Börjesson

Managing partner
Marlene@evolvefy.com
Bild på medarbetare

Jag har många års erfarenhet som både chef och förändringsledare i tillväxtbolag. De senaste 8 åren har jag arbetat med både chefsrekryteringar och CFO-interimslösningar. Jag drivs av att skapa möten mellan människor och få se mina kunder, konsulter och kandidater lyckas.

Marlene Blomquist Börjesson

Managing Partner I Advisor
marlene@evolvefy.com
Bild på medarbetare

Jag har lång erfarenhet från växande bolag som VD och CFO. Är utbildad civilekonom och har arbetat på den svenska och internationella marknaden både strategiskt och operationellt. Att hjälpa andra företag med deras tillväxtutmaningar och få bidra till utveckling betyder mycket för mig.

Peter Larsson

Managing Partner I Advisor
peter@evolvefy.com
Bild på medarbetare

Jag är en affärsutvecklande och strategisk CFO med lång och bred erfarenhet av växande bolag, både från flera start- och scaleups och från ett etablerat multinationellt storbolag, där jag bl. a arbetade utomlands i 10 år. Jag har ofta verkat i strategiska, kundnära och affärsutvecklande sammanhang, många gånger i en förenad CFO och COO/CEO roll.

Jens Ålander

Managing Partner I Advisor
jens@evolvefy.com
Bild på medarbetare

Jag har 20 års erfarenhet av att starta och driva företag, inom MTG-koncernen och som entreprenör i egna tillväxtbolag. Jag har haft ett flertal VD-uppdrag och hjälper bolag att hitta innovativa nyckelpersoner som kan bidra till företagets utveckling. Jag drivs av ett intresse för människor och att se företag växa.

Henrik Ihre

Executive Search I Interim Management I Advisor
henrik@evolvefy.com
Bild på medarbetare

Frederic Krantz

HR-consultant I Recruiter I Advisor
frederic@evolvefy.com
Bild på medarbetare

Jag är utbildad Civilekonom med specialisering mot redovisning. Tillsammans med mina tidigare arbetserfarenheter som chef och coach inom försäljning brinner jag för både siffror, analyser och affärsutveckling, men även att bidra till andras personliga utveckling samt utveckla och vårda kundnära relationer.

Thomas Vasiliagos

Accountant I Advisor I Accounting Services
thomas@evolvefy.com
Bild på medarbetare

Med min långa erfarenhet som redovisningskonsult har jag hjälpt både större och mindre bolag att växa. Utöver den löpande redovisningen brinner jag för analys, bygga struktur och skapa effektiva processer. Jag vill att våra kunder ska märka en skillnad som underlättar deras vardag.

Jing Ekström

Senior Accountant I Advisor | Accounting Services
jing@evolvefy.com
Bild på medarbetare

Jag har arbetat i många olika branscher och i organisationer under utveckling. Med min kompetens inom HR och Project Management bidrar jag till hållbara strukturella processer och effektiva flöden hos våra kunder. För mig är det viktigt att mitt arbete gör en skillnad hos våra kunder.

Angelica Tringolo Kjellström,

HR Specialist I Advisor I Accounting Services
angelica@evolvefy.com
Bild på medarbetare

Benkt Linander

Advisor I International Relations
benkt@evolvefy.com
Bild på medarbetare

Beyar Mirza

Senior Accountant I Advisor | Accounting Services
beyar@evolvefy.com
Bild på medarbetare

Hans Richter

Board Member I Advisor I Company Valuation
Bild på medarbetare

Lilian Ekström

Accountant I Advisor | Accounting Services
lilian@evolvefy.com
Bild på medarbetare

Olivia Psarris

Researcher I Advisor
olivia@evolvefy.com
Bild på medarbetare

I över 25 år har jag arbetat i olika roller med incident och krishantering i internationella företag. Jag vill stötta bolag med lösningar som minimera riskerna både förebyggande och när krisen väl är framme. Att också öka förståelsen för vikten av kriskommunikation är bland det roligaste jag vet.

Agneta Molinder

Advisor I Risk Management
agneta@evolvefy.com
Hur kan man förbereda sig inför en finansiell kris?
Öppna och stäng faq
Vad menas med att bygga strukturkapital i ett bolag?
Öppna och stäng faq
Hur vet man vilken omfattning av BC och CFO-behov man har 10-100%?
Öppna och stäng faq
Varför hyra in en konsult och inte rekrytera en CFO i scaleup-fasen?
Öppna och stäng faq
Vilka CFO-kompetenser är viktigast för respektive tillväxtfas?
Öppna och stäng faq