Bild för nyhet
2.16.2023

I en undersökning gjord av Evolvefy svarar fler än två tredjedelar att det går åt för mycket tid för genomgång av rapporter och presentationer inför och under styrelsemötet. Över 70% önskar att materialet inför styrelsemötet ska vara mer sammanfattande, så att det underlättar förarbetet för styrelsemedlemmarna. Vad kan då bolagen göra för att styrelsemötena ska bli än mer effektiva och produktiva?

Läs mer
Bild för nyhet
2.1.2023

Jens Ålander, Managing Partner på Evolvefy berättar att det är många parametrar att ta hänsyn till idag. Bland annat kriget i Ukraina har lett till rusande el- och bränslepriser som påverkar oss och stora delar av produktionen som sker i Kina är fortfarande begränsad. Det gör att vi inte kan få nödvändiga komponenter levererade eller att företagen som har egen produktion i landet nu inte kan ha produktionen i gång.

Läs mer
Bild för nyhet
1.31.2023

Börsvärdena sjunker, inflationen går upp och investerarna drar i handbromsen. Om vi befinner oss i eller står inför en finanskris kan diskuteras – men helt klart är att de finansiella tiderna går mot de sämre. Hur rustar man sig inför hårdare tider och hur anpassar man sig som innovativt tillväxtbolag efter de nya spelreglerna?

Läs mer
Bild för nyhet
1.17.2023

Vi är otroligt glada över att Angelica blivit en del av vårt team! Hennes kompetens inom HR och Project Management blir en del av vår satsning av Evolvefys Ekonomibyrå, med fokus på att utveckla hållbara strukturella processer och effektiva flöden hos våra kunder. Angelica har arbetat i många olika branscher och i organisationer under utveckling. Mer om Angelica och vår HR-tjänst kommer längre fram.

Läs mer
Bild för nyhet
11.14.2022

Jens har lång och bred erfarenhet av växande bolag som CFO/CEO, både från start- och scaleups samt från internationella storbolag. Vi är otroligt glada att Jens blir en del av vårt Management Team, vilket är en del av vår satsning mot att bli den ledande partnern för tillväxtbolag inom CFO interim management.

Läs mer
Bild för nyhet
11.14.2022

Carlmark anlitar Peter Larsson, Managing Partner och Advisor på Evolvefy som interim CFO. Peters uppdrag är deltid med början idag den 14 november.

Läs mer
Bild för nyhet
11.14.2022

I den undersökning Evolvefy genomförde 2021 ”Styrelsesammanhang i tillväxtbolag” framkom det att hälften av de svarande anser att styrelsen saknar en gemensam filosofi eller värdering och att styrelsen är för homogen. Vad detta kan få för konsekvenser för växande bolag diskuterade vi med Petra Palmgren Lindwall som arbetar professionellt som styrelsearbetare.

Läs mer
Bild för nyhet
6.14.2022

Hållbarhetsarbetet blir intressant för ledning och styrelse när det syns tydligt att det bidrar till företagets lönsamhet. Många företagsledningar jämställer däremot hållbarhetsarbetet med filantropi – man gör det helt enkelt för att vara snälla, inte smarta.

Läs mer
Bild för nyhet
5.31.2022

De flesta startups och scaleups sitter på gott om entreprenörsanda och har stora visioner, men gör ofta misstaget att ta in CFO-kompetensen för sent. Som VD är det viktigt att ha ett finansiellt bollplank när man ska rusta bolaget inför tillväxt. Det menar Evolvefy, som hjälper bolag att realisera sina tillväxtplaner.

Läs mer
Bild för nyhet
4.7.2022

Digitalisering har blivit en överlevnads- och tillväxtfaktor för bolag. Tekniken driver utvecklingen och digitaliseringen behöver idag genomsyra alla led och involvera både styrelse och ledningsgrupp. I Evolvefys undersökning ”Styrelsesammanhang i tillväxtbolag” var det tydligt att digitalisering är den kompetens som oftast saknas i styrelserummet. Samtidigt angavs det som den tredje viktigaste kompetensen näst efter finansiell kunskap samt kunskap om företagets verksamhet. Målet med undersökningen är att insikterna ska hjälpa styrelser i växande bolag att skapa ett effektivt styrelsearbete som gynnar tillväxt och utveckling.

Läs mer
Bild för nyhet
4.5.2022

Detta skiljer sig åt beroende på vilken bransch och storlek, men vi kan ge vissa indikationer och rekommendationer för respektive tillväxtfas.

Läs mer
Bild för nyhet
4.5.2022

Sedan 2000 har vi årligen upplevt oväntade händelser som på något sätt har drabbat samhället, privatpersoner och företag. Det har varit händelser som skett i Sverige, i ett annat land, på en annan kontinent men som fått stor och långvarig påverkan på oss. Vi har anpassat oss till nya säkerhetsrutiner på flyget, att hälsa med armbågen och nu ser vi över våra förråd av torrvaror och vad en annalkande finanskris kan innebära. Agneta Molinder, Advisor Risk Management på Evolvefy menar att många företag kan förebygga kriser så att de negativa effekterna blir mindre.

Läs mer
Hur kan man förbereda sig inför en finansiell kris?
Öppna och stäng faq
Vad menas med att bygga strukturkapital i ett bolag?
Öppna och stäng faq
Hur mäter man ett bolags tillväxtpotential?
Öppna och stäng faq
Hur vet man vilken omfattning av BC och CFO-behov man har 10-100%?
Öppna och stäng faq
Varför hyra in en konsult och inte rekrytera en CFO i scaleup-fasen?
Öppna och stäng faq
Vilka CFO-kompetenser är viktigast för respektive tillväxtfas?
Öppna och stäng faq