För varje tillväxtfas kan kompetensbehoven variera

Oavsett den fas eller läge ditt bolag befinner sig i är det viktigt att få en konsult med rätt drivkraft och som har kunskap om din bransch. För att klara av att bidra med förändringskraft i tillväxtbolag behöver konsulten också ha erfarenhet av dynamiska och snabbrörliga miljöer. EVOLVEFY kan erbjuda anpassade konsultlösningar efter ditt bolags behov, löpande eller i projektform från omfattning 10-100%.

När du väljer EVOLVEFY, kan du vara säker på att vi inte bara förstår tillväxtprofiler utan även de utmaningar som växande bolag har.

Kontakta oss
Management Consulting
"Evolvefy har djup förståelse för sina kunders behov och det underlättar mycket i mina uppdrag och det är spännande att få arbeta med deras innovativa kunder.”
Rikard Östberg
Konsult kapitalanskaffning
Interim Management
"Evolvefy är en proffsig samarbetspartner som möjliggör att jag får jobba med min passion - strategisk förändringsledning. Marlene och jag har haft ett framgångsrikt samarbete!”
Sofie Lärka
HR-Strateg
Interim Management & Accounting Services
"Evolvefy är vår fullskaliga ekonomibyrå och ger oss den flexibilitet som krävs för att realisera våra strategiska planer. Peter är också vår Group CFO och stödjer oss i allt som rör bolagens ekonomi och finansiella frågor."
Niklas Horn Lundberg
VD OptoSweden
Accounting Service & HR strategy
"Evolvefy är en byrå som inte begränsar sig till redovisning utan arbetar beredare, inklusive HR, som ofta hamnar på CFOs bord. Alltid bra bemötande och allt går att lösa!"
Hugo Petit
CFO, XNK
Management Consulting & Accounting Services
"Evolvefy var med när vi startade Obayaty för några år sedan och har hjälpt oss bygga en struktur för tillväxt. Nu har vi lanserat internationellt och med er hamnar inget mellan stolarna!"
Anna Ryott
VD, Obayaty
Interim Management
"Med Evolvefy har jag aldrig känt mig ensam i min interimsroll. Bollplank finns alltid tillgängligt och jag upplever att vi arbetar mot samma mål och det är viktigt för mig!"
Lars Levin
CFO-konsult
Executive Search
"Marlenes professionalism, engagemang och omtanke återspeglar en riktigt bra rekryteringsprocess och långvarig relation"
Louis Bournobuke
Business Controller, Solkompaniet
Management Consulting
"Evolvefy har djup förståelse för sina kunders behov och det underlättar mycket i mina uppdrag och det är spännande att få arbeta med deras innovativa kunder.”
Rikard Östberg
Konsult kapitalanskaffning
Interim Management
"Evolvefy är en proffsig samarbetspartner som möjliggör att jag får jobba med min passion - strategisk förändringsledning. Marlene och jag har haft ett framgångsrikt samarbete!”
Sofie Lärka
HR-Strateg
Interim Management & Accounting Services
"Evolvefy är vår fullskaliga ekonomibyrå och ger oss den flexibilitet som krävs för att realisera våra strategiska planer. Peter är också vår Group CFO och stödjer oss i allt som rör bolagens ekonomi och finansiella frågor."
Niklas Horn Lundberg
VD OptoSweden
Accounting Service & HR strategy
"Evolvefy är en byrå som inte begränsar sig till redovisning utan arbetar beredare, inklusive HR, som ofta hamnar på CFOs bord. Alltid bra bemötande och allt går att lösa!"
Hugo Petit
CFO, XNK
Management Consulting & Accounting Services
"Evolvefy var med när vi startade Obayaty för några år sedan och har hjälpt oss bygga en struktur för tillväxt. Nu har vi lanserat internationellt och med er hamnar inget mellan stolarna!"
Anna Ryott
VD, Obayaty
Interim Management
"Med Evolvefy har jag aldrig känt mig ensam i min interimsroll. Bollplank finns alltid tillgängligt och jag upplever att vi arbetar mot samma mål och det är viktigt för mig!"
Lars Levin
CFO-konsult
Executive Search
"Marlenes professionalism, engagemang och omtanke återspeglar en riktigt bra rekryteringsprocess och långvarig relation"
Louis Bournobuke
Business Controller, Solkompaniet

EVOLVEFYS bidrag inför din kommande konsulttillsättning:

Sveriges största konsultnätverk

Vi har byggt upp Sveriges största nätverk av chefer och specialister med lång erfarenhet av innovativa tillväxtbolag. Det ger oss en unik tillgång till de mest kvalificerade konsulter som kan ta ditt bolag till nästa nivå.

Kvalitetssäkrad tillsättning

Genom vår kompetensbaserade metodik säkerställer vi att den konsult som vi presenterar har rätt färdigheter, kompetenser och branscherfarenheter. Du får en konsultpresentation som beskriver matchningen.

Vi värderar långvariga relationer

Att genomföra processen tillsammans med oss ska vara en positiv upplevelse för både kund och konsult. Vi har en djup förståelse för era långsiktiga mål och visioner och värderar effektiv och öppen kommunikation.

Specialister inom Interim Management

Genom vår erfarenhet och passion har vi utvecklat insikter i vilka ledare som trivs bäst i en snabbrörlig och innovativ miljö. Vi vet hur man identifierar konsulter som har den rätta drivkraften.

Vi tillsätter er nya konsult snabbt & effektivt

Att tillsätta en konsult kan vara en viktig del i många organisationers verksamhet, särskilt när det gäller att tillfälligt förstärka team med specialiserad kunskap eller hantera toppar i arbetsbelastningen. Vår process är effektiv och vi hjälper dig hitta den konsult som har rätt kompetens och erfarenhet för uppdraget. Vårt arbete ger dig ett väl analyserat beslutsunderlag som underlättar ditt val. 

1.

Behovsanalys

Vi inleder med att identifiera vilken typ av kompetens och erfarenhet som behövs, uppdragets omfattning och mål. En tydlig behovsanalys hjälper till att säkerställa att rätt konsult väljs ut under processen

2.

Sökning och urval

Då behovet av konsult ofta är akut, sätter vi direkt i gång med att hitta matchande konsultkandidater för uppdraget. Det inkluderar sökning i vårt stora konsultnätverk. Kvalificerade konsulter intervjuas och väljs ut.

3.

Utvärdering och presentation

Under det här steget fångar vi upp konsultens förmåga att passa in i bolagets företagskultur. Utvalda konsulter får också motivera och sammanfatta sina kvalifikationer som en del av presentationen till dig.

4.

Avtal och uppföljning

När du valt rätt konsult för uppdraget, skriver vi ett samarbetsavtal som innehåller pris, omfattning, startdatum, förväntningar och uppdragsbeskrivning. Under uppdragets gång följer vi löpande upp ert arbete.

Chefsrekrytering – Är du redo för en permanent lösning?

Att välja mellan att rekrytera en permanent lösning eller anlita en konsult beror på bolagets specifika behov och strategiska mål. Om en roll är central för bolagets långsiktiga verksamhet och kräver en djup förståelse för företagskulturen och interna processer, kan rekrytering av en fast anställd vara det mest fördelaktiga. Att rekrytera är en långsiktig investering och kan främja stabilitet och utveckling i bolaget.

Läs mer

Rätt chefsrekrytering skapar en framgångsrik ledningsgrupp

Att forma en dynamisk ledningsgrupp kan vara avgörande för att främja innovation i ett expansivt bolag. Att ha ledare med olika erfarenheter och färdigheter bidrar till en mångfald av perspektiv som stärker beslutsprocessen. Vårt uppdrag är att hjälpa dig att rekrytera nyckelpersoner som inte bara har rätt kompetenser, utan även bidrar till tillväxt och dynamik. Vi gör gärna kravprofilen tillsammans med dig och delar då med oss av våra marknadsinsikter.

Kontakta oss

Customer Relations & New Collaborations