Vi vet vad som krävs för att vara chef i ett växande bolag

Att rekrytera en chef som kan navigera i komplexa marknader och fatta beslut, ger ditt bolag stora konkurrensfördelar. EVOLVEFY har djupgående förståelse för vad som krävs för att matcha rätt kandidatprofiler för tillväxtbolag. Genom vår erfarenhet har vi utvecklat insikter i vilka ledare som trivs bäst i en snabbrörlig miljö. Vi vet hur man identifierar kandidater som har den rätta förmågan.

När du väljer EVOLVEFY vid din nästa chefsrekrytering, kan du vara säker på att vi förstår vilka tillväxtprofiler som passar innovativa bolag som befinner sig i tillväxt.

Kontakta oss
Management Consulting
"Evolvefy har djup förståelse för sina kunders behov och det underlättar mycket i mina uppdrag och det är spännande att få arbeta med deras innovativa kunder.”
Rikard Östberg
Konsult kapitalanskaffning
Interim Management
"Evolvefy är en proffsig samarbetspartner som möjliggör att jag får jobba med min passion - strategisk förändringsledning. Marlene och jag har haft ett framgångsrikt samarbete!”
Sofie Lärka
HR-Strateg
Interim Management & Accounting Services
"Evolvefy är vår fullskaliga ekonomibyrå och ger oss den flexibilitet som krävs för att realisera våra strategiska planer. Peter är också vår Group CFO och stödjer oss i allt som rör bolagens ekonomi och finansiella frågor."
Niklas Horn Lundberg
VD OptoSweden
Accounting Service & HR strategy
"Evolvefy är en byrå som inte begränsar sig till redovisning utan arbetar beredare, inklusive HR, som ofta hamnar på CFOs bord. Alltid bra bemötande och allt går att lösa!"
Hugo Petit
CFO, XNK
Management Consulting & Accounting Services
"Evolvefy var med när vi startade Obayaty för några år sedan och har hjälpt oss bygga en struktur för tillväxt. Nu har vi lanserat internationellt och med er hamnar inget mellan stolarna!"
Anna Ryott
VD, Obayaty
Executive Search
"Marlenes professionalism, engagemang och omtanke återspeglar en riktigt bra rekryteringsprocess och långvarig relation"
Louis Bournobuke
Business Controller, Solkompaniet
Interim Management
"Med Evolvefy har jag aldrig känt mig ensam i min interimsroll. Bollplank finns alltid tillgängligt och jag upplever att vi arbetar mot samma mål och det är viktigt för mig!"
Lars Levin
CFO-konsult
Management Consulting
"Evolvefy har djup förståelse för sina kunders behov och det underlättar mycket i mina uppdrag och det är spännande att få arbeta med deras innovativa kunder.”
Rikard Östberg
Konsult kapitalanskaffning
Interim Management
"Evolvefy är en proffsig samarbetspartner som möjliggör att jag får jobba med min passion - strategisk förändringsledning. Marlene och jag har haft ett framgångsrikt samarbete!”
Sofie Lärka
HR-Strateg
Interim Management & Accounting Services
"Evolvefy är vår fullskaliga ekonomibyrå och ger oss den flexibilitet som krävs för att realisera våra strategiska planer. Peter är också vår Group CFO och stödjer oss i allt som rör bolagens ekonomi och finansiella frågor."
Niklas Horn Lundberg
VD OptoSweden
Accounting Service & HR strategy
"Evolvefy är en byrå som inte begränsar sig till redovisning utan arbetar beredare, inklusive HR, som ofta hamnar på CFOs bord. Alltid bra bemötande och allt går att lösa!"
Hugo Petit
CFO, XNK
Management Consulting & Accounting Services
"Evolvefy var med när vi startade Obayaty för några år sedan och har hjälpt oss bygga en struktur för tillväxt. Nu har vi lanserat internationellt och med er hamnar inget mellan stolarna!"
Anna Ryott
VD, Obayaty
Executive Search
"Marlenes professionalism, engagemang och omtanke återspeglar en riktigt bra rekryteringsprocess och långvarig relation"
Louis Bournobuke
Business Controller, Solkompaniet
Interim Management
"Med Evolvefy har jag aldrig känt mig ensam i min interimsroll. Bollplank finns alltid tillgängligt och jag upplever att vi arbetar mot samma mål och det är viktigt för mig!"
Lars Levin
CFO-konsult

EVOLVEFYS bidrag till din nästa chefsrekrytering:

Sveriges största kandidatnätverk

Vi har byggt upp Sveriges största nätverk av chefer med lång erfarenhet av innovativa tillväxtbolag. Det ger oss en unik tillgång till de mest kvalificerade kandidaterna som kan ta ditt bolag till nästa nivå.

Värderar långvariga relationer

Att genomföra processen tillsammans med oss ska vara en positiv upplevelse för både kund och kandidat. Vi har en djup förståelse för era långsiktiga mål och visioner och värderar öppen kommunikation.

Specialister inom chefsrekrytering

Genom vår erfarenhet och passion har vi utvecklat insikter i vilka ledare som trivs bäst i en snabbrörlig och innovativ miljö. Vi vet hur man identifierar de som har den rätta drivkraften och förmågan.

Lång erfarenhet av tillväxtbolag

EVOLVEFY har lång erfarenhet av tillväxtbolag och bolag i förändring. Våra tjänster syftar till att hjälpa dig undvika fallgroparna. Lösningarna anpassas efter vilka marknader ditt bolag verkar på.

Kompetensbaserad rekryteringsprocess för bästa resultat

Genom vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik säkerställer vi att du får en ledare som har rätt färdigheter och erfarenhet för att driva din verksamhet framåt. Vårt arbete ger dig ett väl analyserat beslutsunderlag som underlättar valet av slutkandidat.

1.

Search & Urval

Vi inleder med att ta fram en kravprofil för ert godkännande. Intervjuer sker med nyckelpersoner på ditt bolag. Efter det startas search-processen i externt/internt nätverk och annons publiceras. Telefonintervjuer sker löpande.

2.

Tester & djupintervju

Kandidater som går vidare till nästa steg bjuds in till personlighets- och logiktest. Därefter genomförs djupintervjuer och kandidaten får teståterkoppling. Vår metodik är kompetensbaserad med fokus på kompetens, drivkraft och potential.

3.

Val av slutkandidat

Vi presenterar 3 till 4 kandidater som matchar kravprofilen tillsammans med ett komplett beslutsunderlag innehållande testresultat och kompetensutvärdering. Därefter väljer ni de kandidater som går vidare till slutintervju hos er.

4.

Case & avslut

Slutkandidaterna presentera sina ’case’, som grund till ert slutliga beslut. Vi tar referenser och bakgrundskontroll som sista steg. Om det finns behov hjälper vi gärna till med avtalsformalia, incitamentfrågor eller plan för onboarding.

Fördelarna med en onboarding vid en chefsrekrytering

Onboarding är en viktig del för att snabbt integrera din rekryterade chef. Många av våra kunder önskar vanligtvis att ansvara för det själva, men EVOLVEFY kan hjälpa till att skapa en introduktionsplan och följa upp den. Vi vet att en bra onboarding hjälper till att minimera omställningstiden, minska startsträckan och öka produktiviteten hos din nyrekryterade chef.

Kontakta oss

Interimschef en möjlighet om rekrytering måste vänta

Om ditt bolag inte är redo för en permanent lösning eller om behovet inte är 100%, kan en interimslösning vara ett alternativ. En interimskonsult kan också vara en lösning tills rekryterad är på plats. EVOLVEFY kan erbjuda flexibla interimslösningar med omfattning 10-100%. För dig som är i tidig scaleup-fas skräddarsyr vi en konsultlösning och kan hjälpa ditt bolag med rätt affärsstrategisk kompetens när du behöver det som mest.

Läs mer

Rätt chefsrekrytering skapar en framgångsrik ledningsgrupp

Att forma en dynamisk ledningsgrupp kan vara avgörande för att främja innovation i ett expansivt bolag. Att ha ledare med olika erfarenheter och färdigheter bidrar till en mångfald av perspektiv som stärker beslutsprocessen. Vårt uppdrag är att hjälpa dig att rekrytera nyckelpersoner som inte bara har rätt kompetenser, utan även bidrar till tillväxt och dynamik. Vi gör gärna kravprofilen tillsammans med dig och delar då med oss av våra marknadsinsikter.

Kontakta oss

Customer Relations & New Collaborations