nyhetsbild
11.14.2022

Jens har lång och bred erfarenhet av växande bolag som CFO/CEO, både från start- och scaleups samt från internationella storbolag. Vi är otroligt glada att Jens blir en del av vårt Management Team, vilket är en del av vår satsning mot att bli den ledande partnern för tillväxtbolag inom CFO interim management.

Läs mer
nyhetsbild
11.14.2022

Carlmark anlitar Peter Larsson, Managing Partner och Advisor på Evolvefy som interim CFO. Peters uppdrag är deltid med början idag den 14 november.

Läs mer
nyhetsbild
11.14.2022

I den undersökning Evolvefy genomförde 2021 ”Styrelsesammanhang i tillväxtbolag” framkom det att hälften av de svarande anser att styrelsen saknar en gemensam filosofi eller värdering och att styrelsen är för homogen. Vad detta kan få för konsekvenser för växande bolag diskuterade vi med Petra Palmgren Lindwall som arbetar professionellt som styrelsearbetare.

Läs mer
nyhetsbild
6.14.2022

Hållbarhetsarbetet blir intressant för ledning och styrelse när det syns tydligt att det bidrar till företagets lönsamhet. Många företagsledningar jämställer däremot hållbarhetsarbetet med filantropi – man gör det helt enkelt för att vara snälla, inte smarta.

Läs mer
nyhetsbild
5.31.2022

De flesta startups och scaleups sitter på gott om entreprenörsanda och har stora visioner, men gör ofta misstaget att ta in CFO-kompetensen för sent. Som VD är det viktigt att ha ett finansiellt bollplank när man ska rusta bolaget inför tillväxt. Det menar Evolvefy, som hjälper bolag att realisera sina tillväxtplaner.

Läs mer
nyhetsbild
4.7.2022

Digitalisering har blivit en överlevnads- och tillväxtfaktor för bolag. Tekniken driver utvecklingen och digitaliseringen behöver idag genomsyra alla led och involvera både styrelse och ledningsgrupp. I Evolvefys undersökning ”Styrelsesammanhang i tillväxtbolag” var det tydligt att digitalisering är den kompetens som oftast saknas i styrelserummet. Samtidigt angavs det som den tredje viktigaste kompetensen näst efter finansiell kunskap samt kunskap om företagets verksamhet. Målet med undersökningen är att insikterna ska hjälpa styrelser i växande bolag att skapa ett effektivt styrelsearbete som gynnar tillväxt och utveckling.

Läs mer
nyhetsbild
4.5.2022

Sedan 2000 har vi årligen upplevt oväntade händelser som på något sätt har drabbat samhället, privatpersoner och företag. Det har varit händelser som skett i Sverige, i ett annat land, på en annan kontinent men som fått stor och långvarig påverkan på oss. Vi har anpassat oss till nya säkerhetsrutiner på flyget, att hälsa med armbågen och nu ser vi över våra förråd av torrvaror och vad en annalkande finanskris kan innebära. Agneta Molinder, Advisor Risk Management på Evolvefy menar att många företag kan förebygga kriser så att de negativa effekterna blir mindre.

Läs mer

The scaleup agency

Hur kan man förbereda sig inför en finansiell kris?
Öppna och stäng faq
Vad menas med att bygga strukturkapital i ett bolag?
Öppna och stäng faq
Hur mäter man ett bolags tillväxtpotential?
Öppna och stäng faq
Hur vet man vilken omfattning av BC och CFO-behov man har 10-100%?
Öppna och stäng faq
Varför hyra in en konsult och inte rekrytera en CFO i scaleup-fasen?
Öppna och stäng faq
Vilka CFO-kompetenser är viktigast för respektive tillväxtfas?
Öppna och stäng faq