January 23, 2024

Marlene Blomquist Börjesson

Evolvefy växer! Vi välkomnar Angelica Tringolo Kjellström, ny HR-specialist och Advisor hos oss.

Vi är otroligt glada över att Angelica blivit en del av vårt team! Hennes kompetens inom HR och Project Management blir en del av vår satsning av Evolvefys Ekonomibyrå, med fokus på att utveckla hållbara strukturella processer och effektiva flöden hos våra kunder. Angelica har arbetat i många olika branscher och i organisationer under utveckling. Mer om Angelica och vår HR-tjänst kommer längre fram.

Evolvefy hjälper entreprenörer och företagsledare i växande bolag att bygga finansiellt strukturkapital för att realisera sina tillväxtplaner. Våra tjänster:

  • TIllväxtanalys
  • CFO/BC/FC-interim
  • Executive search
  • Riskhantering
  • Ekonomibyrå

Vi vill hjälpa våra kunder att hitta rätt från början

Många tar in CFO-kompetensen för sent i bolaget och vi gör det möjligt för fler bolag att ta in den tidigare. Att ta in affärsstrategisk finansiell kompetens eller accelerera den befintliga kompetensen vid rätt tidpunkt, är avgörande för tillväxt. Är man i början på sin resa kan det räcka med några timmars stöd i veckan, men befinner sig bolaget i scaleup-fasen ökar behovet väldigt snabbt. Har bolaget kommit längre behöver man oftast en permanent CFO eller hyra in en på heltid. Det som också kan hämma en tillväxt är yttre faktorer som en pandemi, krig eller finanskris och då är det viktigt att en plan för det. Låt oss hjälpa ditt bolag undvika fallgroparna och hitta rätt lösning beroende på ditt företags mognad.

Evolvefy hjälper entreprenörer och företagsledare i växande och etablerade bolag att bygga strukturkapital för att realisera sin utveckling. När ett företag är under förändring förflyttas behovet av kompetens beroende på vilken fas bolaget befinner sig i. Här ser vi ofta att det går fel och det kan bli väldigt kostsamt. Därför finns vi. Vårt koncept bygger på både långsiktiga och flexibla lösningar. Vi erbjuder Interim Management, Executive search, Bolagsvärdering, Finansiell rådgivning, Tillväxtanalys, Risk management och Ekonomibyrå.

Dela artikeln
Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa er
Kontakta oss