Hållbarhetsarbetet ska synas på topline

Hållbarhetsarbetet blir intressant för ledning och styrelse när det syns tydligt att det bidrar till företagets lönsamhet. Många företagsledningar jämställer däremot hållbarhetsarbetet med filantropi – man gör det helt enkelt för att vara snälla, inte smarta.

6.14.2022
Nyheter - Tillväxtbolag

Evolvefys undersökning ”Styrelsesammanhang i tillväxtbolag” visar tydligt att kompetens kring hållbarhetsfrågor ofta saknas i styrelserummet. På frågan om vilka kompetenser man saknar var hållbarhet den kompetensen man saknade mest efter digitalisering.

Storbolag har råd att ta in en hållbarhetsspecialist i styrelserummet, men hur ska scaleup-företag som har begränsat med resurser tänka? Målet med undersökningen är att insikterna ska hjälpa styrelser i växande bolag att skapa ett effektivt styrelsearbete som gynnar tillväxt och utveckling.

Marlene Blomquist Börjesson på Evolvefy har mött Gustav Stenbeck, entreprenör och affärsängel som är specialiserad på hållbara affärer. Nu delar han med sig av sina främsta råd.

Vad anser du behöver göras för att hållbarhetsarbetet ska bli synligt och lönsamt i en organisation?

- För många bolag är hållbarhet något som ska ”tickas” av och blir därmed inte något som ingår i produktutvecklingen. Därför blir det lätt att arbetet med hållbarhet blir en pappersprodukt och inte en strategi.

Själva dokumentationen är självklart viktig menar Gustav, men den bör komma sist. Ett misstag man ofta gör är att man administrerar hållbarhet utan att egentligen ha definierat behovet och ställt sig frågan hur man kan kapitaliserar på sitt hållbarhetsarbete.

- Företag som förstår vikten av ett strategiskt hållbarhetsarbete som skapar lönsamhet är de som kommer att överleva. Hela tanken med hållbarhetsarbetet måste ändras. Gå från defensiv till offensiv - från att - vi ska inte förlora pengar till hur ökar vi våra vinster.  

Om man nu har fastnat i filantropi-tänket, hur tar man sig ut ur det?

- Om man vill kapitalisera på sitt hållbarhetsarbete så kommer man i framtiden byta tankesätt och behöva gå ifrån det. När man pratar om hållbarhet markerar man något som är ”klart” och att man är färdig. Det finns nästan ingenting som är ”klart” eftersom det alltid finns delar i en produktion eller process som kan bli bättre och mer hållbart säger Gustav.

Gustav menar att man i stället ska prata om ”hållbättre” som visar att företaget är på en resa mot hållbarhet. Att man byter till en elbil är ett bra exempel på hållbättre. Det är bättre än en bensindriven bil men fortfarande är bland annat kaross och inte minst batteripacken delar som inte är hållbara. Att ha elbil är alltså hållbättre men inte hållbart.

Idag ser vi tydliga trender på att hållbarhetsfrågan sätts i fokus och att det är en viktig komponent i många företags strategiska arbete för att bli konkurrenskraftig. Vad är det egentligen som driver den utvecklingen?

- EU driver frågan regulatoriskt och lagstadgande, sedan ser vi att banker idag i en tilltagande mängd fall ger lägre räntor till hållbättre företag. Hand i hand med bankerna går försäkringsbolagen som bedömer/värderar företaget ur ett affärsmässigt hållbarhetsperspektiv. Företag med hög hållbarhetsrisk har redan idag svårare att få godkända försäkringar. Slutligen ser man konsumentledet som vill prioritera företag som arbetar i en hållbättre riktning förklarar Gustav. Allt detta sätter gemensamt tryck i kärnan av företagen, inte i deras hållbarhetsredovisningar. Företag måste bli hållbättre för att kvalificera sig, inte bara verka hållbättre.

Han fortsätter:

- Drar man ihop trenderna, syns det tydligt att samhället går i en hållbättre riktning. När marknaden driver på arbetet har företagen inget val till slut. Det är viktigare att börja arbetet i tid än att ligga steget efter.

För att det här ska bli möjligt i framtiden menar Gustav att företagen måste bort från filantropi-tänket och satsa mer på entreprenörskap.

- Att bara säga till någon att sluta köpa eller sluta flyga är en pitch som mindre än ett fåtal kan stå bakom. Vi måste tänka större än så och där blir företagen de snabbaste agenterna för att skapa den förändringen. Kan man också tjäna pengar på det, då kan det gå snabbt och det måste gå snabbt nu, avslutar Gustav

Tre råd till scaleup-företagens VD/styrelse

1.    Diskutera varför bolaget behöver en hållbarhetskompetens. Definiera behoven. Ta råd av någon som har gjort det förut. Försök hitta någon med erfarenhet från att kapitalisera på hållbarhetsarbete i scaleup-företag.

2.    Fastna inte i det defensiva spåret utan staka ut strategin framåt. Hållbarhet ska inte vara en affärsrisk, utan vara en affärsmöjlighet. Analysera hur och vilken omfattning ni vill att den ska se ut och vara. Desto större möjligheter, desto mer pengar finns att tjäna.

3.    Våga delegera hållbarhetsfrågorna till de anställda. Man behöver inte sitta på en Master i hållbar utveckling för att bli företagets mest värdefulla hållbarhetsresurs. Det absolut viktigaste är - en kompetens och två färdigheter. Kompetensen ska bestå i en fundamental förståelse för företaget och produkten/tjänsten som ni saluför. Färdigheterna ska vara en oerhörd otålighet och vilja till förändring kombinerat med ett stort hållbarhetsintresse. Hittar ni dessa två färdigheter och kompetens i en anställd utser ni denna person till den som ska leda ert hållbarhetsarbete.

Stort tack Gustav för värdefulla råd och insikter!

Hållbarhet är 2 av 4 delämnen som sammanfattar resultatet från Evolvefys undersökning. Respondenterna innehar roller såsom VD, Investment Manager och CFO, eller är styrelseproffs i tillväxtbolag.

Evolvefy hjälper entreprenörer och företagsledare i växande och etablerade bolag att bygga strukturkapital för att realisera sin utveckling. När ett företag är under förändring förflyttas behovet av kompetens beroende på vilken fas bolaget befinner sig i. Här ser vi ofta att det går fel och det kan bli väldigt kostsamt. Därför finns vi. Vårt koncept bygger på både långsiktiga och flexibla lösningar. Vi erbjuder Interim Management, Executive search, Bolagsvärdering, Finansiell rådgivning, Tillväxtanalys, Risk management och Ekonomibyrå.

Gustav Stenbeck, entreprenör och affärsängel specialiserad på hållbara affärer.
Tack för er förfrågan. Vi kontaktar er så fort vi kan.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Managing partners

Är du nyfiken och vill veta mer om oss är du varmt välkommen att skicka in kontaktformuläret eller maila oss direkt.