Så lyckas du med en framgångsrik Due Diligence

Att utföra en grundlig Due Diligence kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande i i en affärstransaktion - 5 saker du bör tänka på.

1.26.2024
Kunskap Tillväxtbolag

Due Diligence är en kritisk process, särskilt när det gäller företagsförvärv, fusioner och större investeringar. Att utföra en grundlig och effektiv Due Diligence kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande i en affärstransaktion. Men vad är hemligheten bakom en framgångsrik Due Diligence? Och vilka är de vanligaste misstagen som bolag gör?

Peter Larsson, Managing Partner på EVOLVEFY delar med sig av sina insikter. Baserat på min erfarenhet av att genomföra Due Diligence-processer, har jag lärt mig att framgången ofta handlar om detaljerna och förståelsen för helheten.

För att genomföra en framgångsrik Due Diligence-process krävs det mer än bara att samla in och analysera data, ha bra checklistor samt ett bra datarum där allt material samlas. Det krävs en omfattande förståelse för affären i sin helhet och de potentiella misstag som kan inträffa. Genom att vara medveten om de vanligaste fallgroparna kan företag förbereda sig bättre.

Vilka är då de vanligaste misstagen man gör?

Jag skulle nog påstå att de mest grundläggande misstaget därför är dålig förberedelse. Ett bristfälligt förberedelsearbete riskerar att leda till en ineffektiv granskning där viktiga aspekter blir förbisedda. Utan en omfattande plan och en klar förståelse för transaktionens syfte kan man lätt missa avgörande kritisk information.

Ett annat vanligt misstag är begränsat fokus. Det är alltför vanligt att fokus enbart läggs på finansiella data, medan andra kritiska områden såsom operationell effektivitet, teknologisk kapabilitet och marknadspositionering ignoreras. En sådan snäv synvinkel kan leda till en ofullständig analys och potentiellt kostsamma överraskningar längre fram.

Försummelse av kulturella och mänskliga faktorer är ett annat område som man ofta missar. Företagskulturen spelar en helt avgörande roll i hur framgångsrik en integration blir efter en fusion eller ett förvärv. Att inte ta hänsyn till dessa aspekter kan skapa stora utmaningar och konflikter i samband med samgåendet av två organisationer.

Överskattning av synergier är också ett återkommande misstag. Att ha för höga förväntningar på de fördelar som en affär kan medföra kan leda till orealistiska mål och ekonomiska bakslag. Det är viktigt att ha en realistisk syn på vilka konkreta synergier som faktiskt kan uppnås och inom vilken tidsram.

Ett annat kritiskt misstag är att ignorera långsiktiga aspekter. Att endast fokusera på ett företags nuvarande ekonomiska resultat utan att beakta dess långsiktiga potential och hållbarhet kan resultera i en felaktig värdering och missade tillväxtmöjligheter.

Brist på objektivitet kan även vara en fallgrop. Att bli för emotionellt involverad i en transaktion kan leda till en förlust av objektiv bedömning, vilket kan resultera i beslut baserade på känslor snarare än fakta och rationell analys.

5 råd från Peter – Så lyckas du med en framgångsrik Due Diligence:

• Definiera mål och syften: Bestäm klart och tydligt vad ni vill uppnå med Due Diligence-processen.

• Omfattande granskning: Täck alla viktiga aspekter av företaget, inklusive finansiella, juridiska, operativa och marknadsrelaterade faktorer.

• Tvärfunktionellt team: Använd ett team med varierande expertis, såsom finans, juridik och branschspecifik kunskap.

• Balansera detaljer och helhetsbild: Fokusera på detaljer utan att förlora perspektivet på hur de passar in i den större affärsbilden.

• Riskhantering och framtidsplanering: Använd insikterna från Due Diligence för att planera riskhantering och utveckla framtida strategier.

Slutligen vill jag säga att en dålig uppföljning är ett misstag som kan ha långtgående konsekvenser. Att inte fortsätta övervaka och uppdatera informationen efter avslutad Due Diligence-process kan leda till att grundläggande förändringar och potentialer missas, vilket kan påverka företagets framtida utveckling.

För scaleups och tillväxtbolag som genomgår Due Diligence finns extra utmaningar. De största utmaningarna ofta begränsad eller missvisande historisk information, underutvecklade interna processer, potentiella juridiska och regulatoriska risker samt osäkerheter kring verksamhetens skalbarhet.

Artikeln är skriven av Peter Larsson, Managing Partner på EVOLVEFY. Peter har lång erfarenhet som CFO och VD i tillväxtbolag. Han är också rådgivare till många bolag som behöver rusta sig för tillväxt. Behöver ditt bolag rådgivning eller stöd inför en Due Diligence? Läs mer om Interim Management eller våra konsulttjänster.

EVOLVEFY hjälper entreprenörer och företagsledare i växande och etablerade bolag att bygga strukturkapital för att realisera sin utveckling. När ett företag är under förändring förflyttas behovet av kompetens beroende på vilken fas bolaget befinner sig i. Här ser vi ofta att det går fel och det kan bli väldigt kostsamt. Därför finns vi. Vårt koncept bygger på både långsiktiga och flexibla konsultlösningar. Vi erbjuder Interim Management, Executive Search, Bolagsvärdering, Finansiell rådgivning, Tillväxtanalys, Risk management och Ekonomibyrå.

Tack för er förfrågan. Vi kontaktar er så fort vi kan.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Managing partners

Är du nyfiken och vill veta mer om oss är du varmt välkommen att skicka in kontaktformuläret eller maila oss direkt.