Många bolag är inte rustade för tuffare tider

Börsvärdena sjunker, inflationen går upp och investerarna drar i handbromsen. Om vi befinner oss i eller står inför en finanskris kan diskuteras – men helt klart är att de finansiella tiderna går mot de sämre. Hur rustar man sig inför hårdare tider och hur anpassar man sig som innovativt tillväxtbolag efter de nya spelreglerna?

1.31.2023
Nyheter - Tillväxtbolag

Det är många omvärldsfaktorer som påverkar en lågkonjunktur och riskerna ökar, inte minst för entreprenörer i växande bolag. Investerare drar åt svångremmen vilket försvårar tillväxt, tiden att få in kapital kan fördubblas, börsvärdena går ner, bank- och lånekostnaderna ökar. Evolvefy hjälper tillväxtbolag som kan påverkas av rådande läge, att genom scenario övningar förutse riskerna.

Vilka är de vanligaste misstagen man gör? 
- När vi går in i en lågkonjunktur där alla påverkas är det viktigare än någonsin att ha koll på likviditet och finansiering och för det behövs ofta relevant och affärsstrategiskt CFO-stöd. En CFO kan säkra god kontroll av likviditet, ha koll på intäkter och kostnader samt förutse och hantera kortsiktiga risker. Det vanligaste misstaget är att bolaget förstår allvaret för sent. Många små till mellanstora bolag har inte riskhanteringskompetens internt och då är det viktigt att ta in stöd utifrån. Våra risk- och CFO-konsulter kan gå in som rådgivare på kort sikt eller under en längre period på del- eller heltid. Vi anser att det är grundläggande med en flexibel lösning och anpassa den efter kundernas behov, säger Jens Ålander, Managing Partner på Evolvefy.

Med en stark strategi, tillräckligt kapital och inte minst ett team som kan ta företaget framåt möjliggörs tillväxtresan även under tuffare tider, menar Agneta Molinder, Risk Management på Evolvefy.

- Under en lågkonjunktur när bolagets värde sjunker, är det extra viktigt. Har man dessutom relevanta beslutsunderlag i form av analyser, prognoser och riskplaner på plats kan det vara avgörande. Vår Tillväxtanalys är en metodik som kan synliggöra om bolaget lever upp till investerarnas allt hårdare krav vilket också ger större trovärdighet.

Om ditt bolag har behov av affärsstrategiskt finansiellt bollplank, kan Evolvefy agera rådgivare eller hjälpa till med CFO interimslösningar och rekrytering.  

Evolvefy hjälper entreprenörer och företagsledare i växande och etablerade bolag att bygga strukturkapital för att realisera sin utveckling. När ett företag är under förändring förflyttas behovet av kompetens beroende på vilken fas bolaget befinner sig i. Här ser vi ofta att det går fel och det kan bli väldigt kostsamt. Därför finns vi. Vårt koncept bygger på både långsiktiga och flexibla lösningar. Vi erbjuder Interim Management, Executive search, Bolagsvärdering, Finansiell rådgivning, Tillväxtanalys, Risk management och Ekonomibyrå.

Jens Ålander och Agneta Molinder
Tack för er förfrågan. Vi kontaktar er så fort vi kan.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Managing partners

Är du nyfiken och vill veta mer om oss är du varmt välkommen att skicka in kontaktformuläret eller maila oss direkt.