Många bolag värderar inte konsekvenserna av krisen

Sedan 2000 har vi årligen upplevt oväntade händelser som på något sätt har drabbat samhället, privatpersoner och företag. Det har varit händelser som skett i Sverige, i ett annat land, på en annan kontinent men som fått stor och långvarig påverkan på oss. Vi har anpassat oss till nya säkerhetsrutiner på flyget, att hälsa med armbågen och nu ser vi över våra förråd av torrvaror och vad en annalkande finanskris kan innebära. Agneta Molinder, Advisor Risk Management på Evolvefy menar att många företag kan förebygga kriser så att de negativa effekterna blir mindre.

4.5.2022
Nyheter - Tillväxtbolag

Coronapandemin är den händelse i närtid vi alla har varit tvungna att anpassa oss till. Hemarbete och teamsmöten är numera självklarheter. Digitaliseringen har tagit jättekliv. Många företag hann tyvärr inte med eller kunde inte anpassa sin verksamhet till den nya verkligheten som slog ner tidigt 2020. 

Nu när pandemin är över och vi kan återgå till den vardag vi satte på paus, kommer vardagen att bli annorlunda. Kontorsytorna krymper, hemarbete är en självklarhet för många företag, resandet minskar etc. 

- Många företag ser nu över sina processer för att minska riskerna om en händelse liknande pandemin skulle inträffa igen. En viktig lärdom man kan dra av erfarenheterna av pandemin och andra kriser är att man i framtiden bör planera, ganska detaljerat, för den här typen av kris. En kris som mer eller mindre lamslår samhället, säger Agneta Molinder

Nu pågår ett krig i Europa, något många här i Sverige aldrig trodde skulle bli en verklighet. Att det pågår hot och att man skramlar med vapen är en sak, men ett fullskaligt krig…

- Hälften av alla företag tror att kriget i Ukraina kommer att ha en negativ inverkan på deras verksamhet visar en undersökning som DI gjort. Min fråga till dessa företag är – hur förbereder ni er inför denna negativa inverkan? Till de företag som inte tror att kriget kommer påverka deras verksamhet blir min fråga istället – Har ni testat och uppdaterat era kontinuitetsplaner? Fortsätter Molinder

Vad händer härnäst som kommer att påverka oss stort? Med stor sannolikhet kommer vi att gå in i en recession. Vi ser redan nu minskade investeringar och risk för att den höga långtidsarbetslösheten riskerar att bli kvar. Vad innebär det här för just din verksamhet? Vad kan du göra för att mildra ett eventuellt fall?

- Vi får fler frågor idag från företag som vill ha hjälp med att upprätta och testa sina kontinuitetsplaner och krisplaner. Det är positivt för framtiden. För det vi vet är att, för det allra flesta som är förberedda, kommer det att bli bra, bara lite annorlunda, avslutar Molinder

Så här förbereder ni er för krisen – 4 steg

  1. Identifiera vad en kris är för just ditt bolag och måla upp scenarios. Vilka kritiska processer är kopplade till de identifierade kriserna
  2. Implementera kontinuitetsplaner för de kritiska processerna
  3. Se till att ha ett definierat kristeam och en agenda för krismöten
  4. Säkerställ en policy för kriskommunikation

Evolvefy hjälper entreprenörer och företagsledare i växande och etablerade bolag att bygga strukturkapital för att realisera sin utveckling. När ett företag är under förändring förflyttas behovet av kompetens beroende på vilken fas bolaget befinner sig i. Här ser vi ofta att det går fel och det kan bli väldigt kostsamt. Därför finns vi. Vårt koncept bygger på både långsiktiga och flexibla lösningar. Vi erbjuder Interim Management, Executive search, Bolagsvärdering, Finansiell rådgivning, Tillväxtanalys, Risk management och Ekonomibyrå.

Agneta Molinder
Tack för er förfrågan. Vi kontaktar er så fort vi kan.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Managing partners

Är du nyfiken och vill veta mer om oss är du varmt välkommen att skicka in kontaktformuläret eller maila oss direkt.