April 15, 2024

Nyheter - Tillväxtbolag

Många entreprenörer vill veta sitt bolagsvärde, men har svårt att hitta en tillförlitlig metod

Att ha en realistisk uppfattning om sitt bolagsvärde kan vara avgörande för ett bolags tillväxt och utveckling, oavsett om man överväger att sälja sitt företag, söker investeringar eller planerar förvärv. Genom att få en objektiv bedömning av bolagets ekonomiska hälsa och dess framtida potential gör att man kan undvika de vanligaste fallgroparna. Peter Larsson, Managing Partner på Evolvefy har träffat Hampus Sellmann, medgrundare på Leonh som berättar vad som är viktigt att tänka på för att få en så korrekt bolagsvärdering som möjligt.

Hampus menar att en grundläggande metod för att få koll på ett bolags värde är genom en noggrann finansiell analys. Det innebär att studera företagets underliggande lönsamhet. En bolagsvärdering ska inkludera alla sedvanliga värderingsmetoder så som en kassaflödesvärdering (DCF), en riskkapitalvärdering (LBO), transaktionsmultiplar per sektor samt transaktionsmultiplar per storlek.

När är det som viktigast att ha koll på sitt bolagsvärde?

Det finns olika lägen där en bolagsvärdering kan vara nödvändig, fortsätter Hampus. Överväger man exempelvis att sälja sitt bolag är det viktigt att få en objektiv bedömning av företagets värde inför möten med investerare. Då får man en bättre förståelse för vilket pris som kan vara rimligt att förvänta sig vid en försäljning. En potentiell köpare vill också se en realistisk värdering av bolaget för att kunna fatta ett beslut. Samma sak gäller om man står inför en kapitalanskaffning, då kan en värdering hjälpa till att fastställa en rättvis köpeskilling och förhindrar att någon part blir orättvist fördelad.

Hampus säger också att det är viktigt med en professionellt utförd värdering vid speciella händelser t.ex reglering av aktier mellan delägare, vid bodelning, vid dödsbon. Många aktieägaravtal kräver också att man anlitar en oberoende värderingsman.

Vad är det vanligaste misstagen man gör vid en bolagsvärdering?

Det vanligaste misstaget är att man använder sig av sin revisor eller köper en generisk värdering som ger ett teoretiskt värde av människor som inte arbetar i marknaden. Det är därför viktigt att använda en värderingsman som jobbar i transaktionsmarknaden med att köpa och sälja bolag. En korrekt värdering kräver också tillgång till tillförlitlig och korrekt finansiell data och verkliga marknadsdata, understryker Hampus. Data ska vara noggrant insamlad och ska inkludera transaktionsmultiplar, marknadstrender, förväntad marknadstillväxt samt avkastningskrav per marknad/köpartyp etc. för att få en korrekt marknadsvärdering.

Det behöver inte vara så kostsamt

Hampus säger avslutningsvis att en bolagsvärdering inte behöver vara en kostsam och  omfattande process. Det gör det möjligt för fler bolag att ta kontroll över sin situation.  

Råd från Hampus:

• Få en tillförlitlig marknadsvärdering av ditt företag. Det finns flertalet serieförvärvare som har byggt en affärsmodell på att entreprenörer ofta inte vet sitt värde, och därmed kan ”fynda” bolag.

• Värdering är en färskvara, gör därför löpande värdering av bolaget. Vi lever i en föränderlig värld och finansiell- och marknadsdata förflyttar sig och kan påverkas av yttre faktorer.

• Se till att ha tillgång till korrekt data, förstå din bransch och marknad för att undvika missvisande värderingar.

• Anlita en värderingsman för att få en objektiv och tillförlitlig bedömning av ditt bolagsvärde.

Om Leonh

Leonhs värderingsverktyg är baserat på de mest erkända värderingsmetoderna och har Sveriges största databas med onoterade industrimultiplar och onoterade storleksmultiplar, vilket möjliggör en högkvalitativ och noggrann värdering. Metoden är tids- och kostnadseffektiv och kan värdera bolag på alla de marknadsmässiga sätten, baserat på framtida kassaflöden – DCF och LBO samt jämfört med tidigare transaktioner inom den industri man verkar.

Leonh abonnemang - För bolag som vill få fri tillgång till värderingsverktyget för löpande värdering av sitt bolag eller andra bolag. Då ingår löpande support och tillgång till utbildningar/seminarier inom bolagsvärdering.

Engångsvärdering – EVOLVEFYs värderingsmän och rådgivare är Leonh-certifierade och utför värderingar om man vill ta reda på sitt bolagsvärde vid en given tidpunkt. Pris från 15 000 kr/värdering.

Dela artikeln
Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa er
Kontakta oss