January 23, 2024

Nyheter - Tillväxtbolag

Många scaleups tar in CFO-kompetensen för sent

De flesta startups och scaleups sitter på gott om entreprenörsanda och har stora visioner, men gör ofta misstaget att ta in CFO-kompetensen för sent. Som VD är det viktigt att ha ett finansiellt bollplank när man ska rusta bolaget inför tillväxt. Det menar Evolvefy, som hjälper bolag att realisera sina tillväxtplaner.

Visionära entreprenörer har ofta fullt upp med produktutveckling och marknadsetablering. Det är först när finansieringen blir kritisk som de inser att rätt CFO-stöd saknas, enligt Peter Larsson, Managing Partner och Advisor på Evolvefy.

– För att lyckas med sin tillväxtresa behöver man ha ordning, relevant rapportering och superkoll på kassaflödet. Vi vet att det finansiella behovet förflyttar sig beroende på vilken fas bolaget befinner sig i, säger han och fortsätter:

– Vi rekommenderar att ta in en interim CFO för att få rätt specialistkompetens när man behöver det som mest. Det kan räcka med en deltid, exempelvis en dag i veckan, till att börja med.

Högt strukturkapital, en förutsättning för tillväxt

Ofta vet bolagen inte själva vilken CFO-profil som behövs, men det här kan alltså Evolvefy hjälpa till med.

– För oss är det ganska enkelt att se vilken omfattning och typ av stöd som behövs. Vi har en metodik som kallas ”Tillväxtanalys”, där vi gör en genomlysning av företaget, identifierar tillväxtpotentialen och ger förslag på konsultlösning eller rekrytering av en permanent CFO, säger Peter Larsson. Enligt Evolvefy innebär ett högt strukturkapital bättre förutsättningar för tillväxt. Dessutom är företaget då bättre förberett för finansiell kris och yttre hot som pandemi och krig.

– I Tillväxtanalysen ser vi hur väl rustat företaget är och om det finns en plan och rätt struktur på plats. Vi kan hjälpa till att minimera riskerna genom att till exempel ta fram en kontinuitetsplan anpassad för just scaleups. Att vi erbjuder finansiell kompetenssäkring och riskhantering i kombination är unikt, konstaterar Agneta Molinder, Risk Management & Advisor på Evolvefy.

Evolvefy hjälper entreprenörer och företagsledare i växande och etablerade bolag att bygga strukturkapital för att realisera sin utveckling. När ett företag är under förändring förflyttas behovet av kompetens beroende på vilken fas bolaget befinner sig i. Här ser vi ofta att det går fel och det kan bli väldigt kostsamt. Därför finns vi. Vårt koncept bygger på både långsiktiga och flexibla lösningar. Vi erbjuder Interim Management, Executive search, Bolagsvärdering, Finansiell rådgivning, Tillväxtanalys, Risk management och Ekonomibyrå.

Dela artikeln
Läge att skala upp? Kontakta oss, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er!
Kontakta oss