July 2, 2024

Nyheter - Tillväxtbolag

Strategier för att komma ut stark efter en ekonomisk osäkerhet - 5 råd från Jens

Börsvärdena har sjunkit, räntorna är fortsatt höga och investerare håller fortfarande tillbaka. Om vi snart är på väg ur en ekonomisk nedgång kan diskuteras, men det är tydligt att det ekonomiska läget har varit turbulent för många. Hur kan innovativa tillväxtbolag komma starka ur den tid som har varit?

Det finns många omvärldsfaktorer som påverkar en osäker ekonomisk situation, särskilt för entreprenörer i växande bolag. Investerare har stramat åt sina plånböcker, vilket försvårar tillväxten, kapitalanskaffning tar dubbelt så lång tid samtidigt som bank- och lånekostnaderna har ökat.

Vilka är de vanligaste misstagen bolag gör?

I en osäker ekonomisk tid är det viktigare än någonsin att ha koll på likviditet och finansiering, vilket ofta kräver relevant och affärsstrategiskt CFO-stöd. En CFO kan säkra god kontroll över likviditeten, hålla koll på intäkter och kostnader samt förutse och hantera kortsiktiga risker.

- Många mellanstora bolag tar in CFO-kompetens för sent på tillväxtresan och det kan få konsekvenser. För att vända den trenden erbjuder vi därför flexibla lösningar som anpassas efter kundernas behov, säger Jens Ålander, Managing Partner på Evolvefy.

- När bolagsvärden sjunker, är detta extra viktigt. Relevanta beslutsunderlag i form av analyser och prognoser kan vara avgörande. Vår Tillväxtanalys är en metodik som har hjälpt många bolag. Den visar om bolaget lever upp till investerarnas allt hårdare krav, vilket också ökar trovärdigheten

Med en stark strategi, kostnadskontroll och ett team som kan driva bolaget framåt är tillväxt möjlig även efter turbulenta tider, menar Jens.

Fem avslutande råd från Jens till scaleups och tillväxtbolag:

  • Bredda intäktsströmmarna: Sprid riskerna genom att variera intäktskällorna. Utforska nya marknader eller produktlinjer för att minska beroendet av en enda kanal.
  • Stärk likviditeten: Ha en stark likviditetsplan och säkerställ att du har tillräckligt med kapital för att klara av oförutsedda utgifter. Överväg att ha en likviditetsreserv för att hantera perioder av finansiell stress.
  • Fokusera på kärnverksamheten: Prioritera och fokusera på bolagets mest lönsamma och strategiskt viktiga affärsområden. Skär ner på icke-väsentliga kostnader och investeringar som inte bidrar direkt till er kärnverksamhet.
  • Bygg en stark intern kultur: Investera i ert team och skapa en stark företagskultur. Ett engagerat och motiverat team är avgörande för att navigera genom tuffa tider och driva bolaget framåt.
  • Anlita extern CFO-kompetens: Om du saknar intern kompetens inom finansiering, överväg att anlita en CFO eller en Business Controller som kan ge strategiskt stöd och förbättra bolagets ekonomiska kontroll.

Om ditt bolag behöver ett affärsstrategiskt finansiellt bollplank kan Evolvefy agera rådgivare eller hjälpa till med CFO interimslösningar och rekrytering.

{{cta}}

Om Evolvefy:

EVOLVEFY hjälper entreprenörer och företagsledare i växande och etablerade bolag att bygga strukturkapital för att realisera sin utveckling. När ett företag är under förändring förflyttas behovet av kompetens beroende på vilken fas bolaget befinner sig i. Här ser vi ofta att det går fel och det kan bli väldigt kostsamt. Därför finns vi. Vårt koncept bygger på både långsiktiga och flexibla konsultlösningar. Vi erbjuder Interim Management, Executive Search, HR och Finansiell rådgivning, Management Consulting och Accounting Services.

Behöver ni hjälp med finansiell rapporting?
Kontakta oss
Dela artikeln
Läge att skala upp? Kontakta oss, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er!
Kontakta oss