January 23, 2024

Nyheter - Tillväxtbolag

Tillväxtbolagen saknar digitaliseringskompetens i styrelserummet

Digitalisering har blivit en överlevnads- och tillväxtfaktor för bolag. Tekniken driver utvecklingen och digitaliseringen behöver idag genomsyra alla led och involvera både styrelse och ledningsgrupp. I Evolvefys undersökning ”Styrelsesammanhang i tillväxtbolag” var det tydligt att digitalisering är den kompetens som oftast saknas i styrelserummet. Samtidigt angavs det som den tredje viktigaste kompetensen näst efter finansiell kunskap samt kunskap om företagets verksamhet. Målet med undersökningen är att insikterna ska hjälpa styrelser i växande bolag att skapa ett effektivt styrelsearbete som gynnar tillväxt och utveckling.

Marlene Blomquist Börjesson på Evolvefy har mött Håkan Hagerum, CEO på Cedeo Advisory Services, som vägleder styrelser och ledning i den digitala utvecklingen – nu delar han sina främsta råd!

Det behövs digital kompetens i styrelserummet

Håkan berättar att många bolag som vill växa har förstått att den digitala utvecklingen är en avgörande konkurrensfördel. Samtidigt möter han fortfarande styrelser som inte tagit frågan på allvar och som inte har förstått värdet av att genomföra investeringen. Han beskriver att det kan bero på att digitalisering är en kompetens som är svår att definiera och förstå på en övergripande strategisknivå.

– Det gläder mig att fler styrelser förstår vikten av digital kompetens i styrelserummet, men det finns fortfarande mycket att utveckla. Digitaliseringen har gått från att vara en fråga för IT-avdelningen till att nu vara en fråga för ledning och styrelsen. Jag har haft förmånen att arbetat nära många företag i sin digitaliseringsprocess, där har enighet kring digitalisering i ledning och styrelse varit en avgörande faktor för lyckat digitaliseringsarbete som leder till välmående företag, berättar Håkan.

3 råd för att öka den digitala kompetensen i styrelserummet

  1. Sätt digitalisering på styrelsens agenda

För att vara konkurrenskraftig på marknaden krävs en digital transformation i styrelsen och man behöver ta beslut om vem som äger frågan. Då inser man ganska snabbt att det är ett omfattande begrepp. Företag som har genomfört en framgångsrik tillväxtresa har ofta haft fokus på digitalisering i både lednings- och styrelserummet.

Mitt råd är att kartlägga nuläget och ringa in 3 fokusområden där de digitala initiativen får störst effekt. Tyvärr ser jag många företag som har implementerat system och processer innan den digitala strategin är formulerad. Det finns flera risker med det. Exempelvis är det en utmaning om man implementerar system som inte stödjer bolagets planerade expansion eller som inte är möjliga att integrera med andra system. När företaget växer fort är det extra viktigt att arbeta för att data ska flyta obehindrat utan mänsklig handpåläggning.  

  1. Våga satsa för att skapa konkurrenskraft

Vissa områden inom digitalisering är självklara och kan ge snabb effekt, men många gånger krävs det att våga utforska och utmana i området om man vill ligga steget före sina konkurrenter.

Ett tecken på att digitaliseringen hämmar tillväxten är när man upplever att konkurrenter springer snabbare. Det vill säga när ens egna tillväxt minskar samtidigt som konkurrenternas ökar. Att utvecklingen går snabbare tack vare digitaliseringen är ingen nyhet, men det ställer allt högre krav på att företagen effektiviserar och automatiserar. I morgon vill kunden ha det snabbare, billigare och också mer hållbart. Skapas inte automatiserade flöden och linjära digitala processer i rätt tid blir det svårt att hänga med.

  1. Hitta rätt digital kompetens för ert bolag

Finns det ingen som kan hantera frågan i företaget bör man ta in en person i styrelsen som förstår sambandet mellan teknik, affär och organisation. Det är också viktigt att den här personen förstår teknikens nya roll och kan vara rådgivande i både strategiska och operativa beslut för att bidra inom hela organisationen. Finns det inte möjlighet att ta in kompetensen i bolaget eller styrelsen är ett alternativ att skapa en advisory board. Jag vet att det är utmanande att hitta den här kompetensen, så mitt råd är att söka efter den utanför sitt eget nätverk.

Stort tack Håkan för värdefulla råd och insikter!

Digitalisering är 1 av 4 delämnen som sammanfattar resultatet från Evolvefys undersökning. Respondenterna innehar roller såsom VD, Investment Manager och CFO eller är styrelseproffs i tillväxtbolag.

Evolvefy hjälper entreprenörer och företagsledare i växande och etablerade bolag att bygga strukturkapital för att realisera sin utveckling. När ett företag är under förändring förflyttas behovet av kompetens beroende på vilken fas bolaget befinner sig i. Här ser vi ofta att det går fel och det kan bli väldigt kostsamt. Därför finns vi. Vårt koncept bygger på både långsiktiga och flexibla lösningar. Vi erbjuder Interim Management, Executive search, Bolagsvärdering, Finansiell rådgivning, Tillväxtanalys, Risk management och Ekonomibyrå.

Dela artikeln
Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa er
Kontakta oss