Jens Ålander

Managing Partner I CFO Consultant I Advisor

Jag är en affärsutvecklande och strategisk CFO med lång och bred erfarenhet av växande bolag, både från flera start- och scaleups och från ett etablerat multinationellt storbolag, där jag bl. a arbetade utomlands i 10 år. Jag har ofta verkat i strategiska, kundnära och affärsutvecklande sammanhang, många gånger i en förenad CFO och COO/CEO roll.

Hela teamet på Evolvefy

Lilian Ekström

Financial Consultant I Advisor

Ehab Shalaby

Senior Financial Consultant I Advisor
Telefon:
Email:
Linkedin

Marlene Blomquist Börjesson

Managing Partner | Management Consultant | Advisor

Jag har många års erfarenhet som både chef och förändringsledare i tillväxtbolag. De senaste 8 åren har jag arbetat med både chefsrekryteringar och CFO-interimslösningar. Jag drivs av att skapa möten mellan människor och få se mina kunder, konsulter och kandidater lyckas.

Besök kollega

Peter Larsson

Managing Partner I CFO Consultant I Advisor

Jag har lång erfarenhet från växande bolag som VD och CFO. Är utbildad civilekonom och har arbetat på den svenska och internationella marknaden både strategiskt och operationellt. Att hjälpa andra företag med deras tillväxtutmaningar och få bidra till utveckling betyder mycket för mig.

Besök kollega

Hans Richter

Company Valuation Consultant I Board Member
Telefon:
Email:
Linkedin

Jing Ekström

Senior Financial Consultant I Advisor

Med min långa erfarenhet som redovisningskonsult har jag hjälpt både större och mindre bolag att växa. Utöver den löpande redovisningen brinner jag för analys, bygga struktur och skapa effektiva processer. Jag vill att våra kunder ska märka en skillnad som underlättar deras vardag.

Besök kollega

Thomas Vasiliagos

Financial Consultant I Advisor

Jag är utbildad Civilekonom med specialisering mot redovisning. Tillsammans med mina tidigare arbetserfarenheter som chef och coach inom försäljning brinner jag för både siffror, analyser och affärsutveckling, men även att bidra till andras personliga utveckling samt utveckla och vårda kundnära relationer.

Besök kollega

Benkt Linander

International Relations Consultant I Advisor

Olivia Psarris

Researcher I Financial Consultant I Advisor

Jens Ålander

Managing Partner I CFO Consultant I Advisor

Jag är en affärsutvecklande och strategisk CFO med lång och bred erfarenhet av växande bolag, både från flera start- och scaleups och från ett etablerat multinationellt storbolag, där jag bl. a arbetade utomlands i 10 år. Jag har ofta verkat i strategiska, kundnära och affärsutvecklande sammanhang, många gånger i en förenad CFO och COO/CEO roll.

Besök kollega

Angelica Tringolo Kjellström

HR Consultant I Advisor

Jag har arbetat i många olika branscher och i organisationer under utveckling. Med min kompetens inom HR och Project Management bidrar jag till hållbara strukturella processer och effektiva flöden hos våra kunder. För mig är det viktigt att mitt arbete gör en skillnad hos våra kunder.

Besök kollega

Beyar Mirza

Senior Financial Consultant I Advisor

Frederic Krantz

Researcher I HR Consultant I Advisor

Agneta Molinder

Risk & Crisis Consultant I Advisor

I över 25 år har jag arbetat i olika roller med incident och krishantering i internationella företag. Jag vill stötta bolag med lösningar som minimera riskerna både förebyggande och när krisen väl är framme. Att också öka förståelsen för vikten av kriskommunikation är bland det roligaste jag vet.

Besök kollega

Sofie Lärka

Advisor I HR Strategist Consultant
Telefon:
Email:
Linkedin

Henrik Ihre

Senior Consultant I Advisor

Jag har 20 års erfarenhet av att starta och driva företag, inom MTG-koncernen och som entreprenör i egna tillväxtbolag. Jag har haft ett flertal VD-uppdrag och hjälper bolag att hitta innovativa nyckelpersoner som kan bidra till företagets utveckling. Jag drivs av ett intresse för människor och att se företag växa.

Besök kollega