January 28, 2024

Kunskap Tillväxtbolag

Vilka är de typiska utmaningarna vid kapitalanskaffning?

Typiska utmaningar vid kapitalanskaffning inkluderar konkurrens, krav på avkastning, brist på finansiella förutsättningar, otydlig plan och regulatoriska hinder. 6 råd för dig som står inför en kapitalanskaffning.

Kapitalanskaffning avser processen att skaffa sig kapital, det vill säga pengar eller andra resurser, för att finansiera en verksamhet eller ett projekt. Det kan ske genom olika sätt, som att ta lån, sälja aktier eller obligationer, eller genom att söka finansiering från investerare eller riskkapitalbolag.

För att genomföra en kapitalanskaffning behöver man vanligtvis skapa en affärsplan eller en projektplan som beskriver verksamheten eller projektet, dess mål och finansiella behov. Därefter kan man söka finansiering genom att marknadsföra planen för potentiella investerare eller långivare.

En väl genomtänkt kapitalanskaffning kan hjälpa till att finansiera en verksamhet eller ett projekt och ge det möjlighet att växa och utvecklas. Det är dock viktigt att ha en realistisk plan och att vara medveten om de risker som är förknippade med att ta på sig skulder eller att ta in nya investerare.

Vilka är de typiska utmaningarna vid kapitalanskaffning:

Det finns flera utmaningar som kan uppstå vid kapitalanskaffning, bland annat:

1. Att förbereda företaget inför en kapitalanskaffning tar ofta längre tid än man tror (6-12 månader). Det är viktigt att ha rätt CFO-kompetens på plats för att undvika de vanligaste fallgroparna.  

2. Konkurrens: Det kan vara svårt att hitta investerare eller långivare om det finns många andra företag eller projekt som också söker kapital.

3. Krav på avkastning: Investerare eller långivare förväntar sig oftast en viss avkastning på sitt kapital, vilket kan leda till höga krav och risker för företaget eller projektet.

4. Finansiella förutsättningar: Det kan vara svårt att få lån eller investeringar om företaget eller projektet saknar tillräckliga säkerheter eller en stark finansiell historik.

5. Otydlig plan: Om planen för verksamheten eller projektet är otydlig eller bristfällig kan det vara svårt att övertyga investerare eller långivare om dess potential.

6. Regulatoriska hinder: Regleringar och lagar kan göra det svårt att få finansiering eller att genomföra vissa typer av transaktioner.

Artikeln är skriven av Peter Larsson och Jens Ålander, Managing Partners på Evolvefy. Både Peter och Jens har lång erfarenhet som CFO:er i tillväxtbolag. Läs mer om Interim Management.

Dela artikeln
Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa er
Kontakta oss