Vilka CFO-kompetenser är viktigast för respektive tillväxtfas?

Detta skiljer sig åt beroende på vilken bransch och storlek, men vi kan ge vissa indikationer och rekommendationer för respektive tillväxtfas.

4.5.2022
Marlene Blomquist Börjesson

Startup-fasen

Bygga upp det strukturella, bankrelationer, finansiering, redovisning, budget/prognos och rapporteringsstruktur mm. Exempel på personliga egenskaper: Effektiv, tålmodig, strukturerad och mångsidig (generalist). 


Scaleup-fasen

Kapitalanskaffning, due dilligence, börsnotering/emissioner, styrelserapportering, lönsamhetsanalyser, försäljningsuppföljning mm. Exempel på personliga egenskaper: Kommunikativ, affärsdriven, engagerad och duktigt på att delegera.


Marknadsetablering- och mognads-fasen

Internationella relationer, M&A, bolagsintegration, omställning, systembyte, koncernförhållanden mm. Exempel på personliga egenskaper: Ledarskap, affärsdriven och förändringsledare.


Det är viktigt att se vilken kompetens och egenskaper som passar för just ert bolag i den fas ni befinner er i, oavsett om det är en inhyrd konsult eller rekrytering. Vi kan matcha er med rätt CFO genom vårt nätverk. Läs mer om CFO-interim eller Rekrytering.

Nyhetsbild | Evolvefy
Tack för er förfrågan. Vi kontaktar er så fort vi kan.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Managing partners

Är du nyfiken och vill veta mer om oss är du varmt välkommen att skicka in kontaktformuläret eller maila oss direkt.