Vilka CFO-kompetenser är viktigast för respektive tillväxtfas?

Detta skiljer sig åt beroende på vilken bransch och storlek, men vi kan ge vissa indikationer och rekommendationer för respektive tillväxtfas.

4.5.2022
Marlene Blomquist Börjesson

Startup-fasen

Bygga upp det strukturella, bankrelationer, finansiering, redovisning, budget/prognos och rapporteringsstruktur mm. Exempel på personliga egenskaper: Effektiv, tålmodig, strukturerad och mångsidig (generalist). 

Scaleup-fasen

Kapitalanskaffning, due dilligence, börsnotering/emissioner, styrelserapportering, lönsamhetsanalyser, försäljningsuppföljning mm. Exempel på personliga egenskaper: Kommunikativ, affärsdriven, engagerad och duktigt på att delegera.

Marknadsetablering- och mognads-fasen

Internationella relationer, M&A, bolagsintegration, omställning, systembyte, koncernförhållanden mm. Exempel på personliga egenskaper: Ledarskap, affärsdriven och förändringsledare.

Evolvefy kan hjälpa ditt bolag undvika fallgroparna

Det är viktigt att se vilken kompetens och egenskaper som passar för just ert bolag i den fas ni befinner er i, oavsett om det är en inhyrd konsult eller rekrytering. Vi vill hjälpa våra kunder att hitta rätt från början. Många tar in CFO-kompetensen för sent i bolaget och vi gör det möjligt för fler bolag att ta in den tidigare. Att ta in affärsstrategisk finansiell kompetens eller accelerera den befintliga kompetensen vid rätt tidpunkt, är avgörande för tillväxt. Är man i början på sin resa kan det räcka med några timmars stöd i veckan, men befinner sig bolaget i scaleup-fasen ökar behovet väldigt snabbt. Har bolaget kommit längre behöver man oftast en permanent CFO eller hyra in en på heltid. Det som också kan hämma en tillväxt är yttre faktorer som en pandemi, krig eller finanskris och då är det viktigt att en plan för det.

Låt oss hjälpa ditt bolag undvika fallgroparna och hitta rätt lösning beroende på ditt företags mognad. Vi kan matcha er med rätt CFO eller Controller. Läs mer om Interim Management eller Rekrytering.

Evolvefy hjälper entreprenörer och företagsledare i växande och etablerade bolag att bygga strukturkapital för att realisera sin utveckling. När ett företag är under förändring förflyttas behovet av kompetens beroende på vilken fas bolaget befinner sig i. Här ser vi ofta att det går fel och det kan bli väldigt kostsamt. Därför finns vi. Vårt koncept bygger på både långsiktiga och flexibla lösningar. Vi erbjuder Interim Management, Executive search, Bolagsvärdering, Finansiell rådgivning, Tillväxtanalys, Risk management och Ekonomibyrå.

Marlene Blomquist Börjesson
Tack för er förfrågan. Vi kontaktar er så fort vi kan.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Managing partners

Är du nyfiken och vill veta mer om oss är du varmt välkommen att skicka in kontaktformuläret eller maila oss direkt.