Executive Search

Varje rekrytering är unik och vi säkerställer rätt matchning till ert bolag. Vi är ert ansikte utåt och är måna om att representera ert bolag och varumärke på bästa sätt.

Kontakta oss
Helping innovative companies evolve. Helping innovative companies evolve.

En ledningsgrupp som har olika erfarenheter och kompetenser vet vi bidrar till bredare perspektiv och mångfald i beslutsfattandet. Att bygga en ledningsgrupp med rätt kompetenser är därför avgörande för att framgångsrikt driva innovation och styra en organisation framåt.

Evolvefy har Sveriges största konsult- och kandidatnätverk med erfarenhet av tillväxtbolag och etablerade bolag under utveckling. Vi hjälper er hitta chefer och nyckelpersoner med rätt kompetenser och bakgrund som främjar tillväxt. Det inkluderar ett stort antal chefer/ledare.

Om ni anlitar oss får ni ta del av vår kvalitetssäkrade och kompetensbaserade searchprocess och metodik. Resultatet av vårt arbete ger er ett väl analyserat beslutsunderlag som underlättar valet av slutkandidat. Att genomföra processen tillsammans med oss ska vara en positiv upplevelse både för kund och kandidat. För att lyckas med det använder vi oss av de senaste verktygen på marknaden. Har ni inte behov av en permanent lösning 100%, läs mer om vårt erbjudande Interim Management.

Vårt stora kandidatnätverk består av:

CFO, CEO, COO, CMO, CHRO, CTO, CXO, CDO, CIO, CCO och andra strategiska roller. Vi agerar gärna bollplank vid framtagning av kravprofilen och delar med oss av våra marknadsinsikter.  

Vi inleder med att ta fram en kravprofil för ert godkännande. Samtidigt startas search-processen i externt/internt nätverk och annons publiceras. Telefonintervjuer sker löpande.

Kandidater som går vidare till nästa steg bjuds in till personlighets- och logiskt test. Därefter genomförs djupintervjuer. Vår metodik är kompetensbaserad.

Vi presenterar 3-4 kandidater som matchar kravprofilen. Intervju hos er bokas in. Ni får ett komplett beslutsunderlag för val av slutkandidater.

Slutkandidaterna presentera sina case, som grund till ert slutliga beslut. Vi gör bakgrundskontroll och tar referenser som sista steg. Vid signering av kandidat hjälper vi gärna till med avtalsformalia.

Andra har också frågat:

När är rätt läge att rekrytera en CFO eller Business Controller?
Öppna stänga FAQ
Hur vet man vilken omfattning av BC och CFO-behov man har 10-100%?
Öppna stänga FAQ
Vad menas med att bygga strukturkapital i ett bolag?
Öppna stänga FAQ
Varför hyra in en konsult och inte rekrytera en CFO i scaleup-fasen?
Öppna stänga FAQ
Vilka CFO-kompetenser är viktigast för respektive tillväxtfas?
Öppna stänga FAQ

Evolvefy hjälper entreprenörer och företagsledare i växande bolag att bygga finansiellt strukturkapital för att realisera sina tillväxtplaner.

Läs mer om oss

Få en träffsäker värdering som ger ett strategiskt underlag för era beslut.

Läs mer

Få den rådgivning ni behöver för att nå era tillväxtmål.

Läs mer

Vi tar hand om all bokföring och rustar ert bolag för tillväxt.

Läs mer

Krisen kan många gånger undvikas om man förutser riskerna i förväg.

Läs mer

Flexibla konsultlösningar för varje tillväxtfas, när ni behöver det.

Läs mer

Vår metodik skapar ökad finansiell kontroll och gör bolagets tillväxtresa snabbare.

Läs mer
Tack för er förfrågan. Vi kontaktar er så fort vi kan.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Managing partners

Är du nyfiken och vill veta mer om oss är du varmt välkommen att skicka in kontaktformuläret eller maila oss direkt.