Välj din nästa Interim CMO/marknadsdirektör I Stockholm

Interim CMO

Välj rätt marknadsdirektör och säkra din position

På EVOLVEFY vet vi att rätt marknadsdirektör eller CMO kan transformera ditt bolag från en marknadsspelare till en marknadsledare. Med vår långa erfarenhet av att matcha interimschefer med innovativa tillväxtbolag vet vi vad som krävs för att hitta den bästa lösningen för ditt bolag.

Vilka utmaningar har en CMO i ett växande bolag?

En CMO i ett växande bolag får vara beredd på snabba förändringar där kundbeteenden, konkurrens och trender kan skifta. Därför bör en marknadsdirektör klara av att anpassa sig och revidera sina strategier för att bibehålla bolagets position.  

Att balansera begränsade resurser kan också vara en utmaning när ett bolag ska skala upp. För att hantera ett tillväxtbolags utmaningar måste en CMO vara visionär och effektiv beslutsfattare som är skicklig på att prioritera.  

{{cta}}

EVOLVEFYS bidrag inför din nästa konsultlösning:

Sveriges största konsultnätverk 

Vi har byggt upp Sveriges största nätverk av chefer och specialister med lång erfarenhet av innovativa tillväxtbolag. Det ger oss en unik tillgång till de mest kvalificerade konsulter som kan ta ditt bolag till nästa nivå. 

Kvalitetssäkrad tillsättning 

Genom vår kompetensbaserade metodik säkerställer vi att den konsult som vi presenterar har rätt färdigheter, kompetenser och branscherfarenheter. Du får en konsultpresentation som beskriver matchningen.  

Vi värderar långvariga relationer 

Att genomföra processen tillsammans med oss ska vara en positiv upplevelse för både kund och konsult. Vi har en djup förståelse för era långsiktiga mål och visioner och värderar effektiv och öppen kommunikation.  

Specialister inom Interim Management 

Genom vår erfarenhet och passion har vi utvecklat insikter i vilka ledare som trivs bäst i en snabbrörlig och innovativ miljö. Vi vet hur man identifierar konsulter som har den rätta drivkraften.  

Management Consulting
"Evolvefy har djup förståelse för sina kunders behov och det underlättar mycket i mina uppdrag och det är spännande att få arbeta med deras innovativa kunder.”
Rikard Östberg
Konsult kapitalanskaffning
Interim Management
"Evolvefy är en proffsig samarbetspartner som möjliggör att jag får jobba med min passion - strategisk förändringsledning. Marlene och jag har haft ett framgångsrikt samarbete!”
Sofie Lärka
HR-Strateg
Interim Management & Accounting Services
"Evolvefy är vår fullskaliga ekonomibyrå och ger oss den flexibilitet som krävs för att realisera våra strategiska planer. Peter är också vår Group CFO och stödjer oss i allt som rör bolagens ekonomi och finansiella frågor."
Niklas Horn Lundberg
VD OptoSweden
Accounting Service & HR strategy
"Evolvefy är en byrå som inte begränsar sig till redovisning utan arbetar beredare, inklusive HR, som ofta hamnar på CFOs bord. Alltid bra bemötande och allt går att lösa!"
Hugo Petit
CFO, XNK
Management Consulting & Accounting Services
"Evolvefy var med när vi startade Obayaty för några år sedan och har hjälpt oss bygga en struktur för tillväxt. Nu har vi lanserat internationellt och med er hamnar inget mellan stolarna!"
Anna Ryott
VD, Obayaty
Executive Search
"Marlenes professionalism, engagemang och omtanke återspeglar en riktigt bra rekryteringsprocess och långvarig relation"
Louis Bournobuke
Business Controller, Solkompaniet
Interim Management
"Med Evolvefy har jag aldrig känt mig ensam i min interimsroll. Bollplank finns alltid tillgängligt och jag upplever att vi arbetar mot samma mål och det är viktigt för mig!"
Lars Levin
CFO-konsult
Management Consulting
"Evolvefy har djup förståelse för sina kunders behov och det underlättar mycket i mina uppdrag och det är spännande att få arbeta med deras innovativa kunder.”
Rikard Östberg
Konsult kapitalanskaffning
Interim Management
"Evolvefy är en proffsig samarbetspartner som möjliggör att jag får jobba med min passion - strategisk förändringsledning. Marlene och jag har haft ett framgångsrikt samarbete!”
Sofie Lärka
HR-Strateg
Interim Management & Accounting Services
"Evolvefy är vår fullskaliga ekonomibyrå och ger oss den flexibilitet som krävs för att realisera våra strategiska planer. Peter är också vår Group CFO och stödjer oss i allt som rör bolagens ekonomi och finansiella frågor."
Niklas Horn Lundberg
VD OptoSweden
Accounting Service & HR strategy
"Evolvefy är en byrå som inte begränsar sig till redovisning utan arbetar beredare, inklusive HR, som ofta hamnar på CFOs bord. Alltid bra bemötande och allt går att lösa!"
Hugo Petit
CFO, XNK
Management Consulting & Accounting Services
"Evolvefy var med när vi startade Obayaty för några år sedan och har hjälpt oss bygga en struktur för tillväxt. Nu har vi lanserat internationellt och med er hamnar inget mellan stolarna!"
Anna Ryott
VD, Obayaty
Interim Management
"Med Evolvefy har jag aldrig känt mig ensam i min interimsroll. Bollplank finns alltid tillgängligt och jag upplever att vi arbetar mot samma mål och det är viktigt för mig!"
Lars Levin
CFO-konsult
Executive Search
"Marlenes professionalism, engagemang och omtanke återspeglar en riktigt bra rekryteringsprocess och långvarig relation"
Louis Bournobuke
Business Controller, Solkompaniet

Vi tillsätter din nya konsult snabbt & effektivt

Att tillsätta en konsult kan vara en viktig del i många organisationers verksamhet, särskilt när det gäller att tillfälligt förstärka team med specialiserad kunskap eller hantera toppar i arbetsbelastningen. Vår process är effektiv och vi hjälper dig hitta den konsult som har rätt kompetens och erfarenhet för uppdraget. Vårt arbete ger dig ett väl analyserat beslutsunderlag som underlättar ditt val.

1.

Behovsanalys

Vi inleder med att identifiera vilken typ av kompetens och erfarenhet som behövs, uppdragets omfattning och mål. En tydlig behovsanalys hjälper till att säkerställa att rätt konsult väljs ut under processen.

2.

Sökning och urval

Då behovet av konsult ofta är akut, sätter vi direkt i gång med att hitta matchande konsultkandidater för uppdraget. Det inkluderar sökning i vårt stora konsultnätverk. Kvalificerade konsulter intervjuas och väljs ut.

3.

Utvärdering och presentation

Under det här steget fångar vi upp konsultens förmåga att passa in i bolagets företagskultur. Utvalda konsulter får också motivera och sammanfatta sina kvalifikationer som en del av presentationen till dig.

4.

Avtal och uppföljning

När du valt rätt konsult för uppdraget, skriver vi ett samarbetsavtal som innehåller pris, omfattning, startdatum, förväntningar och uppdragsbeskrivning. Under uppdragets gång följer vi löpande upp ert arbete.

Chefsrekrytering – Är du redo för en permanent lösning?

Att välja mellan att rekrytera en permanent lösning eller anlita en konsult beror på bolagets specifika behov och strategiska mål. Om en roll är central för bolagets långsiktiga verksamhet och kräver en djup förståelse för företagskulturen och interna processer, kan rekrytering av en fast anställd vara det mest fördelaktiga. Att rekrytera är en långsiktig investering och kan främja stabilitet och utveckling i bolaget.

Vår Tillväxtanalys bidrar till säker affärsutveckling

Vår Tillväxtanalys förbereder ditt bolag inför nästa utvecklingsfas både finansiellt och affärsstrategiskt. För att lyckas med att realisera tillväxtplanerna är det nödvändigt att synliggöra vad som är mest affärskritiskt på både kort och lång sikt. Vår metodik bygger därför på att genomlysa aktiviteter som är relevanta för varje steg.

Läs mer

Organisationsutvecklingen halkar lätt efter när man växer

Att investera i både personal och utveckling av interna processerna som kan stödja tillväxten kan vara en utmaning när man ska skala upp sitt bolag. Man står ofta inför begränsade resurser, vilket gör det svårt att investera i utveckling och rekrytering av rätt personal. Samtidigt ska man bygga en stark företagskultur för att säkerställa att rätt talanger finns på plats som kan stödja tillväxten. EVOLVEFY erbjuder rådgivning och expertis som hjälper ditt bolag under varje tillväxtfas.

Organisationsutvecklingen halkar lätt efter när man växer

Att investera i både personal och utveckling av interna processerna som kan stödja tillväxten kan vara en utmaning när man ska skala upp sitt bolag. Man står ofta inför begränsade resurser, vilket gör det svårt att investera i utveckling och rekrytering av rätt personal. Samtidigt ska man bygga en stark företagskultur för att säkerställa att rätt talanger finns på plats som kan stödja tillväxten. EVOLVEFY erbjuder rådgivning och expertis som hjälper ditt bolag under varje tillväxtfas.

Marlene Börjesson

Er partner för interimlösningar

I tid av ständig förändring är rätt ledarskap avgörande. Genom EVOLVEFY får du tillgång till kvalificerade interimschefer och specialister som kan hoppa in med kort startsträcka, hjälpa dig identifiera utmaningarna och genomföra effektiva lösningar. Vårt nätverk av erfarna ledare är redo att bli en del av ditt team.

Kontakta oss

Frågor och svar – CMO Interim

Vilka ansvarsområden har en CMO?

En CMO i ett tillväxtbolag måste vara en strategisk tänkare, effektiv kommunikatör, innovativ marknadsförare och dynamisk ledare för att framgångsrikt navigera i de utmaningar och möjligheter som följer med att växa och utveckla ett bolag. Här är några av de centrala ansvarsområdena:

  • Strategisk planering
  • Varumärkesbyggande
  • Kundförståelse och engagemang
  • Digital marknadsföring
  • Produktmarknadsföring
  • Analys och insikter
  • Samordna marknadsföringsexperter  
  • Budgethantering/maximera avkastning på investeringar
  • Hantera externa partners, leverantörer och byråer
  • Marknadstrender och innovation

Hur hanteras sekretess?

Vi tar sekretess på största allvar. Alla våra Interimskonsulter är bundna till sekretessavtal för att skydda ert bolag och intressen.

Hur långt är vanligtvis ett Interimsuppdrag?

Det kan variera mycket både i längd och omfattning. Vi har exempelvis konsulter ute på uppdrag löpande från 20 till 100% som löper på tills vidare. Vanligtvis är uppdragen tidsbegränsat med en längd på 6 månader med möjlighet till förlängning. Det är vanligt att uppdragen förlängs.

Vad händer när Interimsuppdraget är slutfört?

När uppdraget närmar sig sitt slut, kommer vår konsult att göra en överlämning för att säkerställa en smidig övergång. Det kan inkludera dokumentation av genomförda arbeten, rekommendationer för framtiden och vid behov, assistans med att rekrytera och introducera en permanent efterträdare.

Hur väljer ni ut rätt Interimskonsult för mitt bolag?

Innan vi hittar en konsult till ditt bolag, fångar vi upp ditt bolags behov och nuläge, företagskultur, kompetensområden och de specifika mål som konsulten ska uppnå. Därefter kontaktar vi våra konsulter och säkerställer kompetenskraven och att personen har rätt drivkrafter, erfarenheter och kompetenser för uppdraget.

Hur snabbt kan ni tillsätta en Interimskonsult?

Så fort vi får en förfrågan aktiverar vi våra tillgängliga konsulter som matchar det behov du har. Beroende på dina krav kan vi vanligtvis presentera matchande konsulter inom några dagar till en vecka. Vår stora pool av Interimskonsulter som vi byggt upp under många år gör det möjligt för oss att snabbt hitta konsulter med rätt drivkrafter, erfarenheter och kompetenser för uppdraget.

Varför går oftast en tillsättning av en Interimskonsult så snabbt?

Anledningen till att det går snabbt beror oftast på att kunden har ett akut behov. Tack vare att vi har byggt upp ett stort konsultnätverk som redan har kvalificerat in i vårt nätverk kan vi agera fort.

Vad är fördelen med att hyra in en konsult i stället för att rekrytera?

Om ditt behov är projektbaserat eller om du behöver en tillfällig lösning som kräver specialistkompetens finns det många fördelar med att anlita en konsult. En flexibel konsultlösning kan ge dig expertis snabbt och du förbinder dig inte med långsiktiga kostnader eller åtaganden som kommer med en fast anställning.

Har du fler frågor?
Kontakta oss