Rekrytera din nästa COO/Operativ chef | Stockholm

CHEIF OPERATING OFFICER

Skapa operationell framgång med rätt COO

På EVOLVEFY vet vi att rollen som COO spelar en viktig roll vid implementering av strategiska och hållbara processer för att säkerställa stabil tillväxt. Vi har lång erfarenhet av att matcha chefer med innovativa tillväxtbolag vet vi vad som krävs för att hitta den bästa lösningen för ditt bolag.

Vilka utmaningar står en COO för i ett växande bolag?

En COO i ett tillväxtbolag behöver hantera snabba förändringar och säkerställa att organisationen följer med i utvecklingen. De måste klara av att leda personal på operativ nivå och ta rätt beslut gällande vilka skalbara system och processer som krävs för att nå bolaget mål.

Andra utmaningar är att hantera kravställningar från intressenter, både internt och externt samtidigt ska teamet hållas motiverat och leverera enligt plan.

{{cta}}

Så hjälper vi dig att rekrytera rätt COO

Sveriges största kandidatnätverk

Vi har byggt upp Sveriges största nätverk av chefer med lång erfarenhet av innovativa tillväxtbolag. Det ger oss en unik tillgång till de mest kvalificerade COO:erna, som kan ta ditt bolag till nästa nivå.

Värderar långvariga relationer

Att genomföra processen tillsammans med oss ska vara en positiv upplevelse för både kund och kandidat. Vi har en djup förståelse för era långsiktiga mål och visioner och värderar öppen kommunikation.

Specialister inom chefsrekrytering

Genom vår erfarenhet och passion har vi utvecklat insikter i vilka ledare som trivs bäst i en snabbrörlig och innovativ miljö. Vi vet hur man identifierar de som har den rätta drivkraften och förmågan.  

Management Consulting
"Evolvefy har djup förståelse för sina kunders behov och det underlättar mycket i mina uppdrag och det är spännande att få arbeta med deras innovativa kunder.”
Rikard Östberg
Konsult kapitalanskaffning
Interim Management
"Evolvefy är en proffsig samarbetspartner som möjliggör att jag får jobba med min passion - strategisk förändringsledning. Marlene och jag har haft ett framgångsrikt samarbete!”
Sofie Lärka
HR-Strateg
Interim Management & Accounting Services
"Evolvefy är vår fullskaliga ekonomibyrå och ger oss den flexibilitet som krävs för att realisera våra strategiska planer. Peter är också vår Group CFO och stödjer oss i allt som rör bolagens ekonomi och finansiella frågor."
Niklas Horn Lundberg
VD OptoSweden
Accounting Service & HR strategy
"Evolvefy är en byrå som inte begränsar sig till redovisning utan arbetar beredare, inklusive HR, som ofta hamnar på CFOs bord. Alltid bra bemötande och allt går att lösa!"
Hugo Petit
CFO, XNK
Management Consulting & Accounting Services
"Evolvefy var med när vi startade Obayaty för några år sedan och har hjälpt oss bygga en struktur för tillväxt. Nu har vi lanserat internationellt och med er hamnar inget mellan stolarna!"
Anna Ryott
VD, Obayaty
Interim Management
"Med Evolvefy har jag aldrig känt mig ensam i min interimsroll. Bollplank finns alltid tillgängligt och jag upplever att vi arbetar mot samma mål och det är viktigt för mig!"
Lars Levin
CFO-konsult
Executive Search
"Marlenes professionalism, engagemang och omtanke återspeglar en riktigt bra rekryteringsprocess och långvarig relation"
Louis Bournobuke
Business Controller, Solkompaniet
Management Consulting
"Evolvefy har djup förståelse för sina kunders behov och det underlättar mycket i mina uppdrag och det är spännande att få arbeta med deras innovativa kunder.”
Rikard Östberg
Konsult kapitalanskaffning
Interim Management
"Evolvefy är en proffsig samarbetspartner som möjliggör att jag får jobba med min passion - strategisk förändringsledning. Marlene och jag har haft ett framgångsrikt samarbete!”
Sofie Lärka
HR-Strateg
Interim Management & Accounting Services
"Evolvefy är vår fullskaliga ekonomibyrå och ger oss den flexibilitet som krävs för att realisera våra strategiska planer. Peter är också vår Group CFO och stödjer oss i allt som rör bolagens ekonomi och finansiella frågor."
Niklas Horn Lundberg
VD OptoSweden
Accounting Service & HR strategy
"Evolvefy är en byrå som inte begränsar sig till redovisning utan arbetar beredare, inklusive HR, som ofta hamnar på CFOs bord. Alltid bra bemötande och allt går att lösa!"
Hugo Petit
CFO, XNK
Management Consulting & Accounting Services
"Evolvefy var med när vi startade Obayaty för några år sedan och har hjälpt oss bygga en struktur för tillväxt. Nu har vi lanserat internationellt och med er hamnar inget mellan stolarna!"
Anna Ryott
VD, Obayaty
Interim Management
"Med Evolvefy har jag aldrig känt mig ensam i min interimsroll. Bollplank finns alltid tillgängligt och jag upplever att vi arbetar mot samma mål och det är viktigt för mig!"
Lars Levin
CFO-konsult
Executive Search
"Marlenes professionalism, engagemang och omtanke återspeglar en riktigt bra rekryteringsprocess och långvarig relation"
Louis Bournobuke
Business Controller, Solkompaniet

Kompetensbaserad rekryteringsprocess för bästa resultat

Genom vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik säkerställer vi att du får en ledare som har rätt färdigheter och erfarenhet för att driva din verksamhet framåt. Vårt arbete ger dig ett väl analyserat beslutsunderlag som underlättar valet av slutkandidat.

1.

Search & Urval

Vi inleder med att ta fram en kravprofil för ert godkännande. Intervjuer sker med nyckelpersoner på ditt bolag. Efter det startas search-processen i externt/internt nätverk och annons publiceras. Telefonintervjuer sker löpande.

2.

Tester & djupintervju

Kandidater som går vidare till nästa steg bjuds in till personlighets- och logiktest. Därefter genomförs djupintervjuer och kandidaten får teståterkoppling. Vår metodik är kompetensbaserad med fokus på kompetens, drivkraft och potential.

3.

Val av slutkandidat

Vi presenterar 3 till 4 kandidater som matchar kravprofilen tillsammans med ett komplett beslutsunderlag innehållande testresultat och kompetensutvärdering. Därefter väljer ni de kandidater som går vidare till slutintervju hos er.

4.

Case & avslut

Slutkandidaterna presentera sina ’case’, som grund till ert slutliga beslut. Vi tar referenser och bakgrundskontroll som sista steg. Om det finns behov hjälper vi gärna till med avtalsformalia, incitamentfrågor eller plan för onboarding.

Interim COO en möjlighet om rekrytering måste vänta

Om ditt bolag inte är redo för en permanent lösning eller om behovet inte är 100%, kan en interimslösning vara ett alternativ. En interim COO kan också vara en lösning tills rekryterad är på plats. EVOLVEFY kan erbjuda flexibla interimslösningar med omfattning 10-100%. För dig som är i tidig scaleup-fas skräddarsyr vi en konsultlösning och kan hjälpa ditt bolag med rätt affärsstrategisk kompetens när du behöver det som mest.

Läs mer

Rekrytera en COO och skapa en mer dynamisk ledningsgrupp

Att forma en dynamisk ledningsgrupp kan vara avgörande för att främja innovation i ett expansivt bolag. Att ha ledare med olika erfarenheter och färdigheter bidrar till en mångfald av perspektiv som stärker beslutsprocessen. Vårt uppdrag är att hjälpa dig att rekrytera nyckelpersoner som inte bara har rätt kompetenser, utan även bidrar till tillväxt och dynamik. Vi gör gärna kravprofilen tillsammans med dig och delar då med oss av våra marknadsinsikter.

Andra roller vi ofta rekryterar

Rekrytera en COO och skapa en mer dynamisk ledningsgrupp

Att forma en dynamisk ledningsgrupp kan vara avgörande för att främja innovation i ett expansivt bolag. Att ha ledare med olika erfarenheter och färdigheter bidrar till en mångfald av perspektiv som stärker beslutsprocessen. Vårt uppdrag är att hjälpa dig att rekrytera nyckelpersoner som inte bara har rätt kompetenser, utan även bidrar till tillväxt och dynamik. Vi gör gärna kravprofilen tillsammans med dig och delar då med oss av våra marknadsinsikter.

Andra roller vi ofta rekryterar
Marlene Börjesson

Er partner inom Executive Search

Att hitta rätt ledare är avgörande för växande bolag. På EVOLVEFY förstår vi vikten av att matcha rätt person med rätt drivkraft. Vår expertis inom Executive Search hjälper dig att attrahera ledare som kan bidra till innovativ utveckling och tillväxt. Med en kombination av hög förståelse för din bransch och ett omfattande nätverk av chefer, anpassar vi vår search för att möta ditt unika behov.

Kontakta oss

Frågor och svar vid rekrytering av COO:

Vilka ansvarsområden har en COO?

En COO i ett tillväxtbolag har en rad viktiga ansvarsområden som är kritiska för bolagets framgång och utveckling. Dessa inkluderar:

 • Operativ strategi och genomförande
 • Processoptimering
 • Ledarskap och teamhantering
 • Skalning och tillväxtstyrning
 • Kvalitetskontroll och riskhantering
 • Budgetering och finansiell förvaltning
 • Kundrelationer och leverans
 • Innovation och systemutveckling
 • Internt och externt samarbete

Varför är det så viktigt med en genomtänkt kravprofil?

En genomarbetad kravprofil är avgörande för en framgångsrik rekrytering av flera skäl. Den skapar tydlighet om vad som förväntas av den nya medarbetaren och minskar risken för felrekrytering. Dessutom gör den rekryteringsprocessen mer effektiv genom att fokusera på kandidater som uppfyller kraven. En väldefinierad kravprofil underlättar även kommunikationen mellan oss, dig och kandidaterna samt hjälper oss att attrahera rätt kandidater.  

I våra processer hjälper vi alltid våra kunder att ta fram en kravprofil som säkerställer att kandidaterna vi presenterar har rätt kvalifikationerna och drivkraft som kan bidra till tillväxt och utveckling.

Hur kan EVOLVEFY hjälpa mig att attrahera och rekrytera rätt talanger?

Att bygga ett team med rätt kompetenser är avgörande för att framgångsrikt driva innovation och styra en organisation framåt. Ska du rekrytera en chef som kan navigera i en innovativ miljö och som har passion för bolag i förändring?  

EVOLVEFY är specialister på att rekrytera chefer som inte bara har rätt kompetens och erfarenhet, utan också rätt mentalitet och drivkraft. Vi har ett av Sveriges största konsult- och kandidatnätverk med erfarenhet av innovativa tillväxtbolag, scaleup och etablerade bolag under utveckling.  

Vad behöver ni av mig innan ni startar upp en rekrytering?

Vi tar initialt ett möte och lyssnar in ditt bolags nuläge och tillväxtplaner. Det mötet syftar också till att fånga upp vad som är affärskritiskt på kort och lång sikt. Beroende på rollens komplexitet intervjuar vi utvalda nyckelpersoner i bolaget för att fånga upp ett bredare perspektiv av behovet. Därefter tar vi fram ett förslag på kravprofil till dig.

Fördelar med en välarbetad kravprofil:  

 • Skapar tydlighet och riktning
 • Minskar risk för felrekrytering
 • Effektivitet i rekryteringsprocessen
 • Möjliggör objektiv utvärdering
 • Underlättar kommunikation
 • Attraherar rätt kandidater
 • Ökar sannolikheten för framgång

Varför har ni så konkurrenskraftiga arvoden?

EVOLVEFY kan erbjuda konkurrenskraftiga arvoden tack vare vårt stora kandidatnätverk som gör att vi redan från start har ett stort utbud av relevanta kandidater. Vi har också effektiva processer och en inarbetat search-metodik. Vi använder oss av dem senaste digitala verktygen på marknaden vilket skapar effektivitet. För oss är det viktigt att hålla hög kvalitet under hela rekryteringsprocessen och att både kund och kandidat får en positiv upplevelse och återkoppling. Tack vare våra nöjda kunder och kandidater får vi rekommendationer som gör att vi får kontakt med nya innovativa bolag som behöver vår hjälp.

Vad kostar en rekrytering/search-process med EVOLVEFY?

Då vår målgrupp är priskänslig, tar EVOLVEFY ett fast arvode för en rekrytering som landar på cirka 2/3 jämfört med många av våra branschkollegor som tar minst 20% av en årslön. Då chefslöner är relativt höga blir det en tung kostnad att bära för våra kunder. Hos EVOLVEFY ingår alltid en fullskalig search-process i vårt fasta rekryteringsarvode. Vi delar upp arvodet i två delar: Start och presentationsarvode 50% och slutarvode när kandidaten signerat 50%. Vi erbjuder också en rekryteringsgaranti på 6 månader.

Hur lång tid tar en rekryteringsprocess?

Längden på en rekryteringsprocess kan variera beroende på flera faktorer, inklusive ditt bolags specifika behov, komplexiteten i tjänsten och konjunkturen. En typisk rekryteringsprocess för en chefsrekrytering hos oss tar mellan 5-7 veckor.

Har du fler frågor?
Kontakta oss