Välj din nästa Interim Digital Manager I Stockholm

INTERIM Digital Manager

Få skalbara system med en Interim Digital Manager

En Digital Manager eller digital chef i ett tillväxtbolag kan bidra med att utveckla och genomföra digitala strategier som främjar expansion. Vi matchar interimschefer med innovativa tillväxtbolag och vet vi vad som krävs för att hitta den bästa lösningen för ditt bolag.

Vilka utmaningar står en Digital Manager för i växande bolag?

Att vara Digital Manager i ett tillväxtbolag innebär att balansera digital innovation med resursbegränsningar. Det är viktigt att hålla jämna steg med snabb teknologisk utveckling och samtidigt prioritera smart för att maximera budgetar.  

En utmaning i rollen är att tillhandahålla skalbara system och processer för att möta växande affärsbehov, samtidigt behålla systemens stabilitet och säkerhet. Att också visa konkreta resultat och avkastning på investeringarna i digitala projekt kan vara svårt, särskilt på kort sikt.

{{cta}}

EVOLVEFYS bidrag inför din nästa konsultlösning:

Sveriges största konsultnätverk

Vi har byggt upp Sveriges största nätverk av chefer och specialister med lång erfarenhet av innovativa tillväxtbolag. Det ger oss en unik tillgång till de mest kvalificerade konsulter som kan ta ditt bolag till nästa nivå.

Kvalitetssäkrad tillsättning

Genom vår kompetensbaserade metodik säkerställer vi att den konsult som vi presenterar har rätt färdigheter, kompetenser och branscherfarenheter. Du får en konsultpresentation som beskriver matchningen.  

Vi värderar långvariga relationer

Att genomföra processen tillsammans med oss ska vara en positiv upplevelse för både kund och konsult. Vi har en djup förståelse för era långsiktiga mål och visioner och värderar effektiv och öppen kommunikation.  

Specialister inom Interim Management

Genom vår erfarenhet och passion har vi utvecklat insikter i vilka ledare som trivs bäst i en snabbrörlig och innovativ miljö. Vi vet hur man identifierar konsulter som har den rätta drivkraften.

Management Consulting
"Evolvefy har djup förståelse för sina kunders behov och det underlättar mycket i mina uppdrag och det är spännande att få arbeta med deras innovativa kunder.”
Rikard Östberg
Konsult kapitalanskaffning
Interim Management
"Evolvefy är en proffsig samarbetspartner som möjliggör att jag får jobba med min passion - strategisk förändringsledning. Marlene och jag har haft ett framgångsrikt samarbete!”
Sofie Lärka
HR-Strateg
Interim Management & Accounting Services
"Evolvefy är vår fullskaliga ekonomibyrå och ger oss den flexibilitet som krävs för att realisera våra strategiska planer. Peter är också vår Group CFO och stödjer oss i allt som rör bolagens ekonomi och finansiella frågor."
Niklas Horn Lundberg
VD OptoSweden
Accounting Service & HR strategy
"Evolvefy är en byrå som inte begränsar sig till redovisning utan arbetar beredare, inklusive HR, som ofta hamnar på CFOs bord. Alltid bra bemötande och allt går att lösa!"
Hugo Petit
CFO, XNK
Management Consulting & Accounting Services
"Evolvefy var med när vi startade Obayaty för några år sedan och har hjälpt oss bygga en struktur för tillväxt. Nu har vi lanserat internationellt och med er hamnar inget mellan stolarna!"
Anna Ryott
VD, Obayaty
Interim Management
"Med Evolvefy har jag aldrig känt mig ensam i min interimsroll. Bollplank finns alltid tillgängligt och jag upplever att vi arbetar mot samma mål och det är viktigt för mig!"
Lars Levin
CFO-konsult
Executive Search
"Marlenes professionalism, engagemang och omtanke återspeglar en riktigt bra rekryteringsprocess och långvarig relation"
Louis Bournobuke
Business Controller, Solkompaniet
Management Consulting
"Evolvefy har djup förståelse för sina kunders behov och det underlättar mycket i mina uppdrag och det är spännande att få arbeta med deras innovativa kunder.”
Rikard Östberg
Konsult kapitalanskaffning
Interim Management
"Evolvefy är en proffsig samarbetspartner som möjliggör att jag får jobba med min passion - strategisk förändringsledning. Marlene och jag har haft ett framgångsrikt samarbete!”
Sofie Lärka
HR-Strateg
Interim Management & Accounting Services
"Evolvefy är vår fullskaliga ekonomibyrå och ger oss den flexibilitet som krävs för att realisera våra strategiska planer. Peter är också vår Group CFO och stödjer oss i allt som rör bolagens ekonomi och finansiella frågor."
Niklas Horn Lundberg
VD OptoSweden
Accounting Service & HR strategy
"Evolvefy är en byrå som inte begränsar sig till redovisning utan arbetar beredare, inklusive HR, som ofta hamnar på CFOs bord. Alltid bra bemötande och allt går att lösa!"
Hugo Petit
CFO, XNK
Management Consulting & Accounting Services
"Evolvefy var med när vi startade Obayaty för några år sedan och har hjälpt oss bygga en struktur för tillväxt. Nu har vi lanserat internationellt och med er hamnar inget mellan stolarna!"
Anna Ryott
VD, Obayaty
Executive Search
"Marlenes professionalism, engagemang och omtanke återspeglar en riktigt bra rekryteringsprocess och långvarig relation"
Louis Bournobuke
Business Controller, Solkompaniet
Interim Management
"Med Evolvefy har jag aldrig känt mig ensam i min interimsroll. Bollplank finns alltid tillgängligt och jag upplever att vi arbetar mot samma mål och det är viktigt för mig!"
Lars Levin
CFO-konsult

Vi tillsätter er nya konsult snabbt & effektivt

Att tillsätta en konsult kan vara en viktig del i många organisationers verksamhet, särskilt när det gäller att tillfälligt förstärka team med specialiserad kunskap eller hantera toppar i arbetsbelastningen. Vår process är effektiv och vi hjälper dig hitta den konsult som har rätt kompetens och erfarenhet för uppdraget. Vårt arbete ger dig ett väl analyserat beslutsunderlag som underlättar ditt val. 

1.

Behovsanalys

Vi inleder med att identifiera vilken typ av kompetens och erfarenhet som behövs, uppdragets omfattning och mål. En tydlig behovsanalys hjälper till att säkerställa att rätt konsult väljs ut under processen

2.

Sökning och urval

Då behovet av konsult ofta är akut, sätter vi direkt i gång med att hitta matchande konsultkandidater för uppdraget. Det inkluderar sökning i vårt stora konsultnätverk. Kvalificerade konsulter intervjuas och väljs ut.

3.

Utvärdering och presentation

Under det här steget fångar vi upp konsultens förmåga att passa in i bolagets företagskultur. Utvalda konsulter får också motivera och sammanfatta sina kvalifikationer som en del av presentationen till dig.

4.

Avtal och uppföljning

När du valt rätt konsult för uppdraget, skriver vi ett samarbetsavtal som innehåller pris, omfattning, startdatum, förväntningar och uppdragsbeskrivning. Under uppdragets gång följer vi löpande upp ert arbete.

Chefsrekrytering – Är du redo för en permanent lösning?

Att välja mellan att rekrytera en permanent lösning eller anlita en konsult beror på bolagets specifika behov och strategiska mål. Om en roll är central för bolagets långsiktiga verksamhet och kräver en djup förståelse för företagskulturen och interna processer, kan rekrytering av en fast anställd vara det mest fördelaktiga. Att rekrytera är en långsiktig investering och kan främja stabilitet och utveckling i bolaget.

Läs mer

Rätt chefsrekrytering skapar en framgångsrik ledningsgrupp

Att forma en dynamisk ledningsgrupp kan vara avgörande för att främja innovation i ett expansivt bolag. Att ha ledare med olika erfarenheter och färdigheter bidrar till en mångfald av perspektiv som stärker beslutsprocessen. Vårt uppdrag är att hjälpa dig att rekrytera nyckelpersoner som inte bara har rätt kompetenser, utan även bidrar till tillväxt och dynamik. Vi gör gärna kravprofilen tillsammans med dig och delar då med oss av våra marknadsinsikter.

Rätt chefsrekrytering skapar en framgångsrik ledningsgrupp

Att forma en dynamisk ledningsgrupp kan vara avgörande för att främja innovation i ett expansivt bolag. Att ha ledare med olika erfarenheter och färdigheter bidrar till en mångfald av perspektiv som stärker beslutsprocessen. Vårt uppdrag är att hjälpa dig att rekrytera nyckelpersoner som inte bara har rätt kompetenser, utan även bidrar till tillväxt och dynamik. Vi gör gärna kravprofilen tillsammans med dig och delar då med oss av våra marknadsinsikter.

Marlene Börjesson

Er partner för interimlösningar

I tid av ständig förändring är rätt ledarskap avgörande. Genom EVOLVEFY får du tillgång till kvalificerade interimschefer och specialister som kan hoppa in med kort startsträcka, hjälpa dig identifiera utmaningarna och genomföra effektiva lösningar. Vårt nätverk av erfarna ledare är redo att bli en del av ditt team.

Kontakta oss

Frågor & svar - Interim Digital Manager

Vilka ansvarsområden har en interim Digital Manager?

En digital chef är en nyckelroll i ett bolag med ansvar för att utveckla och implementera digitala strategier. Rollen inkluderar att analysera data, optimera online-närvaro, leda digitala projekt och ha stark teknisk och marknadsföringskompetens. Exempel på ansvarsområden inkluderar:

 • Utveckla digital strategi
 • Online marknadsföring
 • Webbplats och APP hantering
 • Digitala kampanjer
 • E-handelshantering
 • Kundupplevelse
 • Säkerhet och integritet
 • Teamledning
 • Följa digitala trender
 • Sociala medier hantering
 • Digital marknadsföringsbudget

Hur hanteras sekretess?

Vi tar sekretess på största allvar. Alla våra Interimskonsulter är bundna till sekretessavtal för att skydda ert bolag och intressen.

Hur långt är vanligtvis ett Interimsuppdrag?

Det kan variera mycket både i längd och omfattning. Vi har exempelvis konsulter ute på uppdrag löpande från 20 till 100% som löper på tills vidare. Vanligtvis är uppdragen tidsbegränsat med en längd på 6 månader med möjlighet till förlängning. Det är vanligt att uppdragen förlängs.

Vad händer när Interimsuppdraget är slutfört?

När uppdraget närmar sig sitt slut, kommer vår konsult att göra en överlämning för att säkerställa en smidig övergång. Det kan inkludera dokumentation av genomförda arbeten, rekommendationer för framtiden och vid behov, assistans med att rekrytera och introducera en permanent efterträdare.

Hur väljer ni ut rätt Interimskonsult för mitt bolag?

Innan vi hittar en konsult till ditt bolag, fångar vi upp ditt bolags behov och nuläge, företagskultur, kompetensområden och de specifika mål som konsulten ska uppnå. Därefter kontaktar vi våra konsulter och säkerställer kompetenskraven och att personen har rätt drivkrafter, erfarenheter och kompetenser för uppdraget.

Hur snabbt kan ni tillsätta en Interimskonsult?

Så fort vi får en förfrågan aktiverar vi våra tillgängliga konsulter som matchar det behov du har. Beroende på dina krav kan vi vanligtvis presentera matchande konsulter inom några dagar till en vecka. Vår stora pool av Interimskonsulter som vi byggt upp under många år gör det möjligt för oss att snabbt hitta konsulter med rätt drivkrafter, erfarenheter och kompetenser för uppdraget.

Varför går oftast en tillsättning av en Interimskonsult så snabbt?

Anledningen till att det går snabbt beror oftast på att kunden har ett akut behov. Tack vare att vi har byggt upp ett stort konsultnätverk som redan har kvalificerat in i vårt nätverk kan vi agera fort.

Vad är fördelen med att hyra in en konsult i stället för att rekrytera?

Om ditt behov är projektbaserat eller om du behöver en tillfällig lösning som kräver specialistkompetens finns det många fördelar med att anlita en konsult. En flexibel konsultlösning kan ge dig expertis snabbt och du förbinder dig inte med långsiktiga kostnader eller åtaganden som kommer med en fast anställning.

Har du fler frågor?
Kontakta oss