Rekrytera din nästa Styrelseordförande I Stockholm

CHAIRMAN OF THE BOARD

Extern styrelse främjar objektiviteten

På EVOLVEFY vet vi att en erfaren styrelseordförande kan ge en mer objektiv syn på bolagets strategier och beslut. Söker du en styrelseordförande som kan utmana status quo och som kan öka förtroendet hos externa intressenter? Vi har lång erfarenhet av att matcha nyckelpersoner till innovativa tillväxtbolag.

Fördelar med en extern styrelse i växande bolag  

Att ta in externa styrelsemedlemmar kan vara särskilt värdefullt för små och mellanstora bolag som planerar expansion. Att få deras branschkunskap och nätverk kan öppna dörrar till nya affärsmöjligheter och ge bolaget tillgång till bredare expertis. De kan också ge dig och ditt bolag ett objektivt perspektiv som utmanar status quo och främjar innovation.  

Externa styrelsemedlemmarna fungerar också som viktiga mentorer för VD och ledningsgrupp, stärker bolagets styrning och hantering av risker. Vidare ökar det bolagets förtroende hos investerare och andra intressenter, vilket i sin tur underlättar kapitalanskaffning och nya affärsrelationer.

{{cta}}

Så hjälper vi er att rekrytera rätt styrelseordförande

Sveriges största kandidatnätverk

Vi har byggt upp Sveriges största nätverk av chefer med lång erfarenhet av innovativa tillväxtbolag. Det ger oss en unik tillgång till de mest kvalificerade kandidaterna som kan ta ditt bolag till nästa nivå.

Värderar långvariga relationer

Att genomföra processen tillsammans med oss ska vara en positiv upplevelse för både kund och kandidat. Vi har en djup förståelse för era långsiktiga mål och visioner och värderar öppen kommunikation.

Specialister inom chefsrekrytering

Genom vår erfarenhet och passion har vi utvecklat insikter i vilka ledare som trivs bäst i en snabbrörlig och innovativ miljö. Vi vet hur man identifierar de som har den rätta drivkraften och förmågan.  

Management Consulting
"Evolvefy har djup förståelse för sina kunders behov och det underlättar mycket i mina uppdrag och det är spännande att få arbeta med deras innovativa kunder.”
Rikard Östberg
Konsult kapitalanskaffning
Interim Management
"Evolvefy är en proffsig samarbetspartner som möjliggör att jag får jobba med min passion - strategisk förändringsledning. Marlene och jag har haft ett framgångsrikt samarbete!”
Sofie Lärka
HR-Strateg
Interim Management & Accounting Services
"Evolvefy är vår fullskaliga ekonomibyrå och ger oss den flexibilitet som krävs för att realisera våra strategiska planer. Peter är också vår Group CFO och stödjer oss i allt som rör bolagens ekonomi och finansiella frågor."
Niklas Horn Lundberg
VD OptoSweden
Accounting Service & HR strategy
"Evolvefy är en byrå som inte begränsar sig till redovisning utan arbetar beredare, inklusive HR, som ofta hamnar på CFOs bord. Alltid bra bemötande och allt går att lösa!"
Hugo Petit
CFO, XNK
Management Consulting & Accounting Services
"Evolvefy var med när vi startade Obayaty för några år sedan och har hjälpt oss bygga en struktur för tillväxt. Nu har vi lanserat internationellt och med er hamnar inget mellan stolarna!"
Anna Ryott
VD, Obayaty
Executive Search
"Marlenes professionalism, engagemang och omtanke återspeglar en riktigt bra rekryteringsprocess och långvarig relation"
Louis Bournobuke
Business Controller, Solkompaniet
Interim Management
"Med Evolvefy har jag aldrig känt mig ensam i min interimsroll. Bollplank finns alltid tillgängligt och jag upplever att vi arbetar mot samma mål och det är viktigt för mig!"
Lars Levin
CFO-konsult
Management Consulting
"Evolvefy har djup förståelse för sina kunders behov och det underlättar mycket i mina uppdrag och det är spännande att få arbeta med deras innovativa kunder.”
Rikard Östberg
Konsult kapitalanskaffning
Interim Management
"Evolvefy är en proffsig samarbetspartner som möjliggör att jag får jobba med min passion - strategisk förändringsledning. Marlene och jag har haft ett framgångsrikt samarbete!”
Sofie Lärka
HR-Strateg
Interim Management & Accounting Services
"Evolvefy är vår fullskaliga ekonomibyrå och ger oss den flexibilitet som krävs för att realisera våra strategiska planer. Peter är också vår Group CFO och stödjer oss i allt som rör bolagens ekonomi och finansiella frågor."
Niklas Horn Lundberg
VD OptoSweden
Accounting Service & HR strategy
"Evolvefy är en byrå som inte begränsar sig till redovisning utan arbetar beredare, inklusive HR, som ofta hamnar på CFOs bord. Alltid bra bemötande och allt går att lösa!"
Hugo Petit
CFO, XNK
Management Consulting & Accounting Services
"Evolvefy var med när vi startade Obayaty för några år sedan och har hjälpt oss bygga en struktur för tillväxt. Nu har vi lanserat internationellt och med er hamnar inget mellan stolarna!"
Anna Ryott
VD, Obayaty
Executive Search
"Marlenes professionalism, engagemang och omtanke återspeglar en riktigt bra rekryteringsprocess och långvarig relation"
Louis Bournobuke
Business Controller, Solkompaniet
Interim Management
"Med Evolvefy har jag aldrig känt mig ensam i min interimsroll. Bollplank finns alltid tillgängligt och jag upplever att vi arbetar mot samma mål och det är viktigt för mig!"
Lars Levin
CFO-konsult

1.

2.

3.

4.

Vår Tillväxtanalys bidrar till säker affärsutveckling

Vår Tillväxtanalys förbereder ditt bolag inför nästa utvecklingsfas både finansiellt och affärsstrategiskt. För att lyckas med att realisera tillväxtplanerna är det nödvändigt att synliggöra vad som är mest affärskritiskt på både kort och lång sikt. Vår metodik bygger därför på att genomlysa aktiviteter som är relevanta för varje steg.

Rätt chefsrekrytering skapar en framgångsrik ledningsgrupp

Att forma en dynamisk ledningsgrupp kan vara avgörande för att främja innovation i ett expansivt bolag. Att ha ledare med olika erfarenheter och färdigheter bidrar till en mångfald av perspektiv som stärker beslutsprocessen. Vårt uppdrag är att hjälpa dig att rekrytera nyckelpersoner som inte bara har rätt kompetenser, utan även bidrar till tillväxt och dynamik. Vi gör gärna kravprofilen tillsammans med dig och delar då med oss av våra marknadsinsikter.

Andra styrelseroller vi ofta rekryterar

Rätt chefsrekrytering skapar en framgångsrik ledningsgrupp

Att forma en dynamisk ledningsgrupp kan vara avgörande för att främja innovation i ett expansivt bolag. Att ha ledare med olika erfarenheter och färdigheter bidrar till en mångfald av perspektiv som stärker beslutsprocessen. Vårt uppdrag är att hjälpa dig att rekrytera nyckelpersoner som inte bara har rätt kompetenser, utan även bidrar till tillväxt och dynamik. Vi gör gärna kravprofilen tillsammans med dig och delar då med oss av våra marknadsinsikter.

Andra styrelseroller vi ofta rekryterar
Marlene Börjesson

Er partner inom Executive Search

Att hitta rätt ledare är avgörande för växande bolag. På EVOLVEFY förstår vi vikten av att matcha rätt person med rätt drivkraft. Vår expertis inom Executive Search hjälper dig att attrahera ledare som kan bidra till innovativ utveckling och tillväxt. Med en kombination av hög förståelse för din bransch och ett omfattande nätverk av chefer, anpassar vi vår search för att möta ditt unika behov.

Kontakta oss

Frågor & svar vid rekrytering av styrelseordförande

Vilka ansvarsområden har en styrelseordförande?

En styrelseordförande företräder styrelsen och övervakar dess arbete, bolagets strategi och resultat. Rollen kräver relevant affärsförståelse och branscherfarenhet. En skicklig styrelseordförande skapar och underhåller relationer med nyckelpersoner både inom och utanför organisationen. Mer ansvar som ligger på en styrelseordförande:  

 • Företräda styrelsen gentemot externa parter
 • Ledning och utveckling av styrelse
 • Övervaka bolagets efterlevnad av regler, lagar och etik
 • Moderera diskussioner och beslutsprocesser inom styrelsen
 • Fastställa styrelsens agenda i samråd med VD
 • Finansiell tillsyn av budgetar och investeringsinitiativ
 • Övervaka VD och bolagsledning
 • Agera mentor för VD
 • Företräda och bevara aktieägarnas värde och rättigheter

Varför är det så viktigt med en genomtänkt kravprofil?

En genomarbetad kravprofil är avgörande för en framgångsrik rekrytering av flera skäl. Den skapar tydlighet om vad som förväntas av den nya medarbetaren och minskar risken för felrekrytering. Dessutom gör den rekryteringsprocessen mer effektiv genom att fokusera på kandidater som uppfyller kraven. En väldefinierad kravprofil underlättar även kommunikationen mellan oss, dig och kandidaterna samt hjälper oss att attrahera rätt kandidater.  

I våra processer hjälper vi alltid våra kunder att ta fram en kravprofil som säkerställer att kandidaterna vi presenterar har rätt kvalifikationerna och drivkraft som kan bidra till tillväxt och utveckling.

Hur kan EVOLVEFY hjälpa mig att attrahera och rekrytera rätt talanger?

Att bygga ett team med rätt kompetenser är avgörande för att framgångsrikt driva innovation och styra en organisation framåt. Ska du rekrytera en chef som kan navigera i en innovativ miljö och som har passion för bolag i förändring?  

EVOLVEFY är specialister på att rekrytera chefer som inte bara har rätt kompetens och erfarenhet, utan också rätt mentalitet och drivkraft. Vi har ett av Sveriges största konsult- och kandidatnätverk med erfarenhet av innovativa tillväxtbolag, scaleup och etablerade bolag under utveckling.  

Vad behöver ni av mig innan ni startar upp en rekrytering?

Vi tar initialt ett möte och lyssnar in ditt bolags nuläge och tillväxtplaner. Det mötet syftar också till att fånga upp vad som är affärskritiskt på kort och lång sikt. Beroende på rollens komplexitet intervjuar vi utvalda nyckelpersoner i bolaget för att fånga upp ett bredare perspektiv av behovet. Därefter tar vi fram ett förslag på kravprofil till dig.

Fördelar med en välarbetad kravprofil:  

 • Skapar tydlighet och riktning
 • Minskar risk för felrekrytering
 • Effektivitet i rekryteringsprocessen
 • Möjliggör objektiv utvärdering
 • Underlättar kommunikation
 • Attraherar rätt kandidater
 • Ökar sannolikheten för framgång

Varför har ni så konkurrenskraftiga arvoden?

EVOLVEFY kan erbjuda konkurrenskraftiga arvoden tack vare vårt stora kandidatnätverk som gör att vi redan från start har ett stort utbud av relevanta kandidater. Vi har också effektiva processer och en inarbetat search-metodik. Vi använder oss av dem senaste digitala verktygen på marknaden vilket skapar effektivitet. För oss är det viktigt att hålla hög kvalitet under hela rekryteringsprocessen och att både kund och kandidat får en positiv upplevelse och återkoppling. Tack vare våra nöjda kunder och kandidater får vi rekommendationer som gör att vi får kontakt med nya innovativa bolag som behöver vår hjälp.

Vad kostar en rekrytering/search-process med EVOLVEFY?

Då vår målgrupp är priskänslig, tar EVOLVEFY ett fast arvode för en rekrytering som landar på cirka 2/3 jämfört med många av våra branschkollegor som tar minst 20% av en årslön. Då chefslöner är relativt höga blir det en tung kostnad att bära för våra kunder. Hos EVOLVEFY ingår alltid en fullskalig search-process i vårt fasta rekryteringsarvode. Vi delar upp arvodet i två delar: Start och presentationsarvode 50% och slutarvode när kandidaten signerat 50%. Vi erbjuder också en rekryteringsgaranti på 6 månader.

Hur lång tid tar en rekryteringsprocess?

Längden på en rekryteringsprocess kan variera beroende på flera faktorer, inklusive ditt bolags specifika behov, komplexiteten i tjänsten och konjunkturen. En typisk rekryteringsprocess för en chefsrekrytering hos oss tar mellan 5-7 veckor.

Har du fler frågor?
Kontakta oss