Bolags- värdering

En noggrann bolagsvärdering kan hjälpa er att förhandla om priset med potentiella köpare och maximera försäljningspriset.

Kontakta oss
Helping innovative companies evolve. Helping innovative companies evolve.

Evolvefys värderingsmän och rådgivare (LEONH-Certifierade) hjälper er med en bolagsvärdering oavsett om ni är ett etablerat bolag eller ett scaleup? Den värderingsmetodik vi använder oss av är framtagen för båda. Vi genomför en effektiv bolagsanalys och värderar sedan bolaget baserat på verkliga marknadsdata. Det ni får är en genererad och tydlig rapport och analys som ger er en träffsäker värdering och ett strategiskt underlag för era beslut.

Genom vår bolagsvärdering får ni en grundlig och objektiv bedömning av ert företags värde, vilket är viktigt för investeringsbeslut, finansiering, affärstransaktioner och rättvisa mellan aktieägare. Den hjälper också till att minska osäkerhet och främjaraffärstransparens.

Leonhs värderingsverktyg som vi använder är baserat på de mest erkända värderingsmetoderna och har Sveriges största databas med onoterade industrimultiplar och onoterade storleksmultiplar, vilket möjliggör en högkvalitativ och noggrann värdering. Metoden är tids- och kostnadseffektivt och kan värdera bolag på alla de marknadsmässiga sätten, baserat på framtida kassaflöden – DCF och LBO samt jämfört med tidigare transaktioner inom den industri man verkar.

Kontakta oss om du står inför:

  •  M&A
  •  Kapitalanskaffning
  •  Impairment tests
  • Generationsskifte
  • Tvister

Vill ni få reda på ert bolagsvärde vid en given tidpunkt? Pris från 15 000 kr/värdering

Vi fångar upp bolagshistorik, finansiellanyckeltal, er marknad och framtidsutsikter

Vi analyserar och värderar bolaget LEONH baserat på verkliga marknadsdata

Vi genererar en tydlig rapport med slutresultatet

Vi presenterar vår analys och agerar bollplank för nästa steg  

Andra har också frågat:

När är rätt läge att rekrytera en CFO eller Business Controller?
Öppna stänga FAQ
Hur vet man vilken omfattning av BC och CFO-behov man har 10-100%?
Öppna stänga FAQ
Vad menas med att bygga strukturkapital i ett bolag?
Öppna stänga FAQ
Varför hyra in en konsult och inte rekrytera en CFO i scaleup-fasen?
Öppna stänga FAQ
Vilka CFO-kompetenser är viktigast för respektive tillväxtfas?
Öppna stänga FAQ

Evolvefy hjälper entreprenörer och företagsledare i växande bolag att bygga finansiellt strukturkapital för att realisera sina tillväxtplaner.

Läs mer om oss

Få den rådgivning ni behöver för att nå era tillväxtmål.

Läs mer

Vi tar hand om all bokföring och rustar ert bolag för tillväxt.

Läs mer

Krisen kan många gånger undvikas om man förutser riskerna i förväg.

Läs mer

Vi har Sveriges största nätverk av kandidater med fokus på tillväxtbolag.

Läs mer

Flexibla konsultlösningar för varje tillväxtfas, när ni behöver det.

Läs mer

Vår metodik skapar ökad finansiell kontroll och gör bolagets tillväxtresa snabbare.

Läs mer
Tack för er förfrågan. Vi kontaktar er så fort vi kan.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Managing partners

Är du nyfiken och vill veta mer om oss är du varmt välkommen att skicka in kontaktformuläret eller maila oss direkt.