RISK- hantering

Är ditt bolag förberett för nästa kris? Genom att identifiera de olika kritiska processerna i bolaget kan ni minimera riskerna, både finansiellt och organisatoriskt.

Kontakta oss
Helping innovative companies evolve. Helping innovative companies evolve.

Pandemi, krig, finanskris är exempel på yttre faktorer som kan hämma ett bolags tillväxt. Ett gott rykte och starkt varumärke som tagit lång tid att bygga upp, kan raseras på ett par timmar på grund av felaktiga affärbeslut eller interna konflikter. Om det finns en tydlig och genomarbetad process för riskhantering är chanserna att klara krisen bättre. Vår metodik utgår från olika scenarier där vi identifierar hur väl förberett ert bolag är inför det oväntade. Det minimerar eventuell skada för bolaget och varumärket.  Effektiv och snabb kriskommunikation, både internt och externt är avgörande. 

För att så långt som möjligt undvika att företaget hamnar i en krissituation går vi igenom de kritiska processerna, värderar, rekommenderar och implementerar kontinuitetsplaner.

Beroende på vilken krisberedskap som finns i företaget hjälper vi till med att bygga kristeam, implementera agenda och öva teamet.

I en krissituation gäller andra regler för kommunikation än annars. Tillsammans skapar vi och implementerar en plan för intern och extern kriskommunikation.

Vem, hur, när och vad som sägs kan vara avgörande för ett företags varumärke. Under en halvdag går vi igenom hur man når fram med sina budskap.

Andra har också frågat:

Hur kan man förbereda sig inför en finansiell kris?
Öppna stänga FAQ
Hur förbereder vi vårt bolag för en kris?
Öppna stänga FAQ

Evolvefy hjälper entreprenörer och företagsledare i växande bolag att bygga finansiellt strukturkapital för att realisera sina tillväxtplaner.

Läs mer om oss

Få en träffsäker värdering som ger ett strategiskt underlag för era beslut.

Läs mer

Få den rådgivning ni behöver för att nå era tillväxtmål.

Läs mer

Vi tar hand om all bokföring och rustar ert bolag för tillväxt.

Läs mer

Vi har Sveriges största nätverk av kandidater med fokus på tillväxtbolag.

Läs mer

Flexibla konsultlösningar för varje tillväxtfas, när ni behöver det.

Läs mer

Vår metodik skapar ökad finansiell kontroll och gör bolagets tillväxtresa snabbare.

Läs mer
Tack för er förfrågan. Vi kontaktar er så fort vi kan.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Managing partners

Är du nyfiken och vill veta mer om oss är du varmt välkommen att skicka in kontaktformuläret eller maila oss direkt.