Tillväxt- analys

Att ha relevanta beslutsunderlag i form av analyser, prognoser, rapporter och krisplaner är avgörande för tillväxt. Speciellt viktigt om bolaget står inför en kapitalanskaffning.

Kontakta oss
Helping innovative companies evolve. Helping innovative companies evolve.

Vår Tillväxtanalys förbereder det växande bolaget inför nästa utvecklingsfas både finansiellt och affärsstrategiskt. För att lyckas med att realisera tillväxtplanerna är det nödvändigt att synliggöra vad som är mest affärskritiskt på både kort och lång sikt. Vår metodik bygger därför på att genomlysa aktiviteter som är relevanta för varje steg. Under genomförandet ger vi även löpande konkret rådgivning. Analysen tar 2-14 dagar beroende på bolagets storlek och komplexitet. Vet du redan bolaget tillväxtpotential, läs mer om Interim Management och Rekrytering.

Innan ni bestämmer er för en Tillväxtanalys, inleder vi med ett kostnadsfritt möte där vi kartlägger nuläge och tillväxtmål. Därefter ger vi förslag på upplägg.

Här identifierar vad som finns på plats och vad som saknas. Vi fångar upp det som är mest affärskritiskt och ger dig konkreta förslag till åtgärder.

Efter analys av genomlysningen presenterar vi en rapport/ beslutsunderlag med rekommendationer och förslag på aktiviteter i prioriterad ordning.

Beroende på vilka aktiviteter som bolaget beslutar ska prioriteras hjälper vi till med själva genomförandet i form av konsultlösning, rekrytering eller ekonomibyrå

Andra har också frågat:

När är rätt läge att rekrytera en CFO eller Business Controller?
Öppna stänga FAQ
Hur vet man vilken omfattning av BC och CFO-behov man har 10-100%?
Öppna stänga FAQ
Vad menas med att bygga strukturkapital i ett bolag?
Öppna stänga FAQ
Varför hyra in en konsult och inte rekrytera en CFO i scaleup-fasen?
Öppna stänga FAQ
Vilka CFO-kompetenser är viktigast för respektive tillväxtfas?
Öppna stänga FAQ

Evolvefy hjälper entreprenörer och företagsledare i växande bolag att bygga finansiellt strukturkapital för att realisera sina tillväxtplaner.

Läs mer om oss

Få en träffsäker värdering som ger ett strategiskt underlag för era beslut.

Läs mer

Få den rådgivning ni behöver för att nå era tillväxtmål.

Läs mer

Vi tar hand om all bokföring och rustar ert bolag för tillväxt.

Läs mer

Krisen kan många gånger undvikas om man förutser riskerna i förväg.

Läs mer

Vi har Sveriges största nätverk av kandidater med fokus på tillväxtbolag.

Läs mer

Flexibla konsultlösningar för varje tillväxtfas, när ni behöver det.

Läs mer
Tack för er förfrågan. Vi kontaktar er så fort vi kan.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Managing partners

Är du nyfiken och vill veta mer om oss är du varmt välkommen att skicka in kontaktformuläret eller maila oss direkt.