nyhetsbild
4.5.2022

Detta skiljer sig åt beroende på vilken bransch och storlek, men vi kan ge vissa indikationer och rekommendationer för respektive tillväxtfas.

Läs mer

The scaleup agency

Hur kan man förbereda sig inför en finansiell kris?
Öppna och stäng faq
Vad menas med att bygga strukturkapital i ett bolag?
Öppna och stäng faq
Hur mäter man ett bolags tillväxtpotential?
Öppna och stäng faq
Hur vet man vilken omfattning av BC och CFO-behov man har 10-100%?
Öppna och stäng faq
Varför hyra in en konsult och inte rekrytera en CFO i scaleup-fasen?
Öppna och stäng faq
Vilka CFO-kompetenser är viktigast för respektive tillväxtfas?
Öppna och stäng faq