1.26.2024

Att utföra en grundlig Due Diligence kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande i i en affärstransaktion - 5 saker du bör tänka på.

Läs mer
1.26.2024

Trots att en IPO är en spännande tid, innebär processen även en rad potentiella fallgropar - 5 saker du bör tänka på.

Läs mer
Ordet KNOW i vitt och svart på gul bakgrund
6.12.2023

Typiska utmaningar vid kapitalanskaffning inkluderar konkurrens, krav på avkastning, brist på finansiella förutsättningar, otydlig plan och regulatoriska hinder. 6 råd för dig som står inför en kapitalanskaffning.

Läs mer
Marlene Blomquist Börjesson
4.5.2022

Detta skiljer sig åt beroende på vilken bransch och storlek, men vi kan ge vissa indikationer och rekommendationer för respektive tillväxtfas.

Läs mer

The scaleup agency

Hur kan man förbereda sig inför en finansiell kris?
Öppna stänga FAQ
Vad menas med att bygga strukturkapital i ett bolag?
Öppna stänga FAQ
Hur vet man vilken omfattning av BC och CFO-behov man har 10-100%?
Öppna stänga FAQ
Varför hyra in en konsult och inte rekrytera en CFO i scaleup-fasen?
Öppna stänga FAQ
Vilka CFO-kompetenser är viktigast för respektive tillväxtfas?
Öppna stänga FAQ